Curierul fiscal nr. 4/2016

feature photo

Numărul din luna aprilie a revistei Curierul fiscal se apleacă asupra unor subiecte de actualitate pentru fiscalitatea din România: impozitul pe clădiri, aplicarea în practica a unor noi prevederi din Noul Cod de procedură fiscală, probleme legate de TVA, dar și prezentarea și, pe alocuri, analizarea jurisprudenței nașionaleși europene în materie de taxe.

Din cuprins:

•    Infocurier
–    Legislație națională și europeană fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 28 mrtie – 24 aprilie 2016
–     Agenda obligațiilor fiscale pentru luna mai 2016

•    Impozite directe
–   Alexandru Mănucu (Tax senior consultant, Ţucă Zbârcea și Asociații Tax)semnează un articol privind obligațiile de natură fiscală determinate de transferul titlurilor de participare și în special schimbările intrate în vigoare în legislația fiscală de la 1 ianuarie 2016
–   Ioana Cârtițe (Senior tax consultant, Biriș Goran Consulting) analizează mult-discutatul impozit pe clădiri conform Noului Cod fiscal care își schimbă metoda de calcul, în sensul că impozitarea clădirilor ar trebui să se facă în funcție de destinația clădirilor (rezidențială, nerezidențială sau mixtă) și nu de calitatea proprietarului clădirilor (persoană fizică sau persoană juridică), prevederi care nu elimină în totalitate eventualele neclarități și lasă loc la interpretări.

•    Impozite indirecte
–    Diana Feldrihan (avocat Baroul Cluj, PCA Law Office) prezintă problema aplicării și deducerii TVA a serviciilor medicale, care au creat întotdeauna o problemă pentru organele fiscal.

•    Procedură fiscală
–   Dinu Petre și Vlad Simion (Avocat partener/Avocat în cadrul „SCA Cunescu Balaciu și Asociații”) prezintă procedura nou introdusă în Noul Cod de procedură fiscală la art. 162, „Publicarea listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante”, mai ales din perspectiva notificării pe care trebuie să o facă autoritățile înainte de publicarea listei debitorilor.
–    Ciprian Păun (Conf.univ.dr., avocat Baroul Cluj, Managing partner PCA LAW OFFICE) prezintă situația fostului administrator al societății aflate în insolvență de a ataca decizia de impunere și a termenului în care poate ataca această decizie, pornind de la practica autorităților fiscale de a respinge această acțiune pe motiv de inadmisibilitate și impactul acestei practici cu privire la dreptul la apărare din perspectiva CJUE.

•    Dreptul afacerilor
–    Horațiu Sasu (Consultant în afaceri, jurist) continuă în aprilie un articol început în Curierul fiscal nr. 3/2016 privind problema serviciilor de consultanță, căci soluția deducerii contractelor de consultanță este diferită în 2016 față de 2015, dar se aplică reatroactiv.

•     Jurisprudență fiscală
–    Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta două decizii ale ICCJ:
–    Decizia nr. 423 din 17 februarie 2016: „Potrivit art. 127 alin. (4) din Codul fiscal1 instituțiile publice nu sunt persoane impozabile pentru activitățile care sunt desfășurate în calitate de autorități publice, chiar dacă pentru desfășurarea acestor activități se percep cotizații, onorarii, redevențe, taxe sau alte plăți, cu excepția acelor activități care ar produce distorsiuni concurențiale dacă instituțiile publice ar fi tratate ca persoane neimpozabile, precum și a celor prevăzute la alin. (5) și (6). Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin H.G. nr. 44/20042, stabilesc, la pct. 3 de explicitare a art. 127 din Codul fiscal, că „Din punct de vedere al taxei pe valoarea adăugată, distorsiuni de concurență rezultă atunci când aceeași activitate este desfășurată de mai mulți operatori economici, dintre care unii beneficiază de un tratament fiscal preferențial, astfel încât contravaloarea bunurilor livrate și/sau a serviciilor prestate de aceștia nu este grevată de taxa pe valoarea adăugată, față de ceilalți operatori economici care sunt obligați să greveze contravaloarea livrărilor de bunuri și/sau a prestărilor de servicii efectuate cu taxa pe valoarea adăugată“. Deci, din punct de vedere al regimului aplicabil operațiunilor impozabile care intră în sfera de plată a taxei pe valoarea adăugată, intimata reclamantă este o persoană impozabilă ce datorează TVA de la momentul depășirii plafonului de scutire, fiind incidente prevederile art. 127 alin. (4) din Codul fiscal, în sensul existenței unei distorsiuni concurențiale în raport de ceilalți operatori economici plătitori de TVA, ce realizează o activitate similară celei desfășurate de revista Obiectiv, astfel cum corect au stabilit organele fiscale emitente ale actelor administrativ fiscale contestate în cauză”.
–    
Decizia nr. 2992 din 2 octombrie 2015: „Imposibilitatea societății de leasing de a reuși recuperarea de la utilizator a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar ulterior rezilierii acestuia din culpa utilizatorului, în pofida demersurilor întreprinde de societatea respectivă în scopul recuperării acestor bunuri și în pofida lipsei oricărei contraprestații ulterioare rezilierii amintite, nu poate fi considerată o livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros. Or, în cauză, intimata a depus în fața instanței de recurs o serie de înscrisuri pentru a dovedi demersurile făcute pentru recuperarea bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing financiar reziliate, dar acestea nu au fost contestate de organele fiscale, nici de către recurentă și au fost menționate și de către instanța de fond”.

•    Jurisprudența CJUE
–    Hotărârea CJUE din 28 ianuarie 2016, în cauza C-64/15, în procedura BP Europa S împotriva Hauptzollamt Hamburg Stadt 
„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Regimul general al accizelor – Directiva 2008/118/CE – Neregulă produsă pe parcursul unei deplasări a produselor accizabile – Deplasare a produselor în regim suspensiv de accize – Produse lipsă la momentul livrării – Perceperea accizei, în lipsa dovezii privind distrugerea sau pierderea produselor”

•    Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close