Curierul fiscal nr. 6/2016

feature photo
Numărul 6/2016 al revistei Curierul fiscal punctează câteva noutăți importante în practica fiscală și contabilă, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

  • Infocurier

–   Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 30 mai 2016 – 6 iulie 2016
–   Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 30 mai 2016 – 6 iulie 2016
–   Agenda obligaţiilor fiscale pentru luna iulie
–   Buletin Fiscal al Țucă Zbârcea și Asociații Tax

  • Impozite indirecte

–   Articolul semnat de Vlad Tănase (Tax Senior Consultant al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) analizează taxarea inversă, ca măsura de simplificare în domeniul TVA, precum taxarea inversă, făcând o aplicare practică a acesteia în domeniul livrării de energie electrică și la proprietățile imobiliare.

  • Procedură fiscală

–   Ciprian Păun și Bianca Chirilă (Conf.univ.dr., avocat Baroul Cluj, Managing partner/ Avocat Baroul Cluj PCA LAW OFFICE) tratează aplicarea amnistiei fiscale intervenit prin Legea nr. 209/2015 privind anularea unor obligații fiscale în România și probleme pe care aspectele tehnice ale legii le ridică în practică.

  • Opinii

–   Articolul semnat de Adina Bănici (Man) și Corina David (Tax Senior Manager/Tax Manager, KPMG România) prezintă  manualul de politici contabile în fiscalitate și rolul important acordat acestuia de către Noul Cod fiscal în vederea determinării tratamentului fiscal (de exemplu, erori semnificative, politici de capitalizare, reparări.curente vs. capitale etc.).
–   Ioana Cârtițe (Senior Tax Consultant, Biriș Goran Consulting) tratează în articolul din luna iunie subiectul BEPS („Base Erosion & Profit Shifting”) și impactul puternic pe care acțiunile urmărite de OCDE prin BEPS îl vor avea atât asupra multinaționalelor, cât și a administrațiilor fiscale, a guvernelor, media, stakeholder-ilor, precum și a consultanților fiscali.

  • Jurisprudență fiscală

–  Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta o decizie a ICCJ:

–   Decizia nr. 1555 din 19 mai 2016, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: „Problema de drept care s-a pus în discuţie în speţa de față este califi carea operaţiunii realizată de reclamantă, respectiv a contractului de vânzare-cumpărare în baza căruia a preluat un imobil cu destinaţia de depozit şi terenul aferent. Recurenta-reclamantă, în motivarea acţiunii introductive a susţinut că achiziţia constituie livrarea de bunuri din punctul de vedere al TVA, fiind greşită teza organului fi scal în sensul că este vorba despre un transfer parţial de active, reglementat de dispozițiile art. 128 alin. (7) din Codul fiscal, iar instanţa de fond a analizat ambele ipoteze, astfel încât dreptul de dispoziţie al părţilor, conţinut de dispozițiile art. 9 Cod procedură civilă, nu a fost încălcat. În ceea ce privește dreptul de deducerea taxei pe valoarea adăugată, din actele dosarului, rezultă că recurenta-reclamantă nu a făcut dovada îndeplinirii tuturor condiţiilor impuse de dispozițiile art. 141 alin. (3) din Codul fi scal1, respectiv nu a depus la dosarn otifi carea de către vânzător a organului fi scal teritorial privind opţiunea de taxare pentru vânzarea imobilelor în discuţie”.

Jurisprudența CJUE

– Hotărârea Curţii din 30 iunie 2016 în cauza C-288/14, în procedura Silvia Ciup împotriva Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Timiş – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Timişoara

„Trimitere preliminară – Principiul cooperării loiale – Principiile echivalenței și efectivității – Reglementare națională de stabilire a modalităților de rambursare cu dobândă a taxelor percepute fără a fi datorate – Executarea deciziilor judecătorești referitoare la astfel de drepturi la rambursare conferite de ordinea juridică a Uniunii – Rambursare eșalonată pe cinci ani –Condiționarea rambursării de existența unor fonduri percepute în temeiul unei taxe – Inexistența posibilității executării silite”

  • Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close