Curierul fiscal nr. 7/2016

feature photo

Revista Curierul fiscal din luna iulie vă aduce o serie de articole interesante și noutățile legislative în materie fiscală și contabilă, atât la nivel național, cât și la nivel european. Pe scurt despre conținutul revistei nr. 7/2016:

  • Infocurier

–  Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 7 iulie-14 august 2016
–  Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene României în perioada 7 iulie-14 august 2016
–  O.M.F.P. nr. 1099/2016 pentru pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice
–  Agenda obligaţiilor fiscale pentru luna august 2016

  • Impozite directe

–  Articolul semnat de Anca Grigorescu și Cristina Randjak (L.L.M.Eur, Partener/Avocat senior coordonator, Bpv Grigorescu Ștefănică) prezintă în numărul acesta o problemă de mare utilitate pentru companii și angajați deopotrivă privind autoturismul de serviciu și  implicaţiile fiscale ale utilizării acestuia

  • Impozite indirecte

–  Vlad Mădăras și Camelia Mişcoveanu (Indirect Tax Manager/Tax Consultant, Tax Departament, BDO România) semnează un articol privind tratamentul de TVA al operaţiunilor de cross-border leasing, ca de exemplu, în cazul în care o societate de leasing din alt stat membru (de exemplu Marea Britanie) încheie contracte de leasing de autovehicule cu societăți din România
–  Articolul semnat de Răzvan Graur și Oana Grădinariu (Tax Partner/Tax Manager, Mușat și Asociații, Consultanță fiscală) prezintă problema taxării inverse în cazul în care vânzătorul are codul de TVA anulat, uitându-se atât la ceea ce spune litera legii, precum și situații inedite din practică și posibile soluții

  • Fiscalitate internațională

–  Andrada Truță și Cătălina Mihai (Assistant manager/Consultant, Servicii de consultanță fiscală, KPMG) abordează fenomenul BEPS și analizează posibila aplicare a recomandările OCDE în acest domeniu la realitățile fiscale din România, făcând o trecere în revista a unor studii de caz recente în care au fost implicate companii multinaționale precum Strabucks, Amazon sau Google.
–  Articolul semnat de Arcadie Parfenie și Alexandru Mândru (Tax Senior Manager/Tax Senior Consultant, Ernst & Young România) prezintă principalele prevederi ale Directivei UE 2016/1164 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidenta directa asupra funcționarii pieței interne (ATAD) din 12 iulie 2016 ca parte din pachetul de măsuri împotriva evitării obligațiilor fiscale al Comisiei Europene.

  • Opinii

–  Adrian Bența (Consultant fiscal/Auditor financiar) prezintă pe scurt pragul de semnificaţie în desfăşurarea şi planificarea unui audit conform standardului internaţional de audit ISA 320.

  • Jurisprudența fiscală

–  Jurisprudența națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta două decizii:
Decizia nr. 1111 din 7 aprilie 2016, Secția de contencios administrativ și fiscal, ICCJ: „În cauză, actele fiscale vizează plățile efectuate de societate în perioada decembrie 2004 – mai 2005 în cadrul schemei de plecări voluntare-SPV a 975 de salariați, iar obiectul litigiului, care a fost soluționat prin Sentința nr. 2672/14.10.2008 a Curții de Apel București, irevocabilă prin Decizia nr. 2584/2009 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, l-au constituit sumele plătite de aceeași societate în luna mai 2004 în cadrul aceleiași scheme de plecări voluntare-SPV pentru salariații care renunțaseră la calitatea de angajați în perioada anterioară. În ambele cauze problema juridică a fost aceeași: calificarea naturii juridice a sumelor respective ca fiind venituri de natură salarială sau venituri din alte surse. În considerentele Deciziei nr. 2584/2009, prin care a fost respins recursul formulat de A.N.A.F. împotriva Sentinței nr. 2672/2008, Înalta Curte a reținut că sumele acordate în cadrul SPV nu au natura juridică a veniturilor salariale, atâta vreme cât la data acordării lor, între beneficiarii plătiți și societate nu mai existau raporturi de muncă, plățile fiind făcute după încetarea contractului de muncă. În cauza de față problema juridică este aceeași: natura juridică a plăților efectuate de societate în perioada decembrie 2004 – mai 2005 în cadrul SPV, fiind necontestat că la data efectuării plăților beneficiarii acestora nu mai aveau calitatea de salariați în cadrul societății. Oricum, potrivit prevederilor art. 78 alin. (1) lit. c), fost art. 83 din Codul fiscal, în cadrul veniturilor din alte surse se includ, între altele „veniturile primite de (…) foștii salariați, potrivit clauzelor contractului sau în baza unor legi speciale”.

Decizia nr. 646 din 8 martie 2016, Secția de contencios administrativ și fiscal, ICCJ: „Părțile sociale înstrăinate de recurent, erau deținute de acesta ca asociat la S.C. T Cer SRLși, prin urmare, părțile sociale fac parte din patrimoniul social al firmei și nu din patrimoniul recurentului, S.C. T Cer SRL fiind o societate cu răspundere limitată care are ca obiect de activitate principal „Cultivarea plantelor nepermanente”. În jurisprudența sa, CJUE a precizat că întreprindere este orice entitate care are o organizare unitară a elementelor personale, materiale și incorporale și care urmărește în mod durabil un scop economic determinat. S.C. T Cer SRL este o societate comercială constituită în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 și care are elementele unei întreprinderi conform definițiilor arătate mai sus, respectiv are accepțiunea întreprinderii prevăzute de art. 14 alin. (2) din Convenția pentru evitarea dublei impuneri invocată. Venitul obținut de recurentul-reclamant ca nerezident din transferul părților sociale deținute la S.C. T Cer SRL către S.C. T I GmbH Germania – se încadrează în dispozițiile art. 115 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal”.

–  Jurisprudența CJUE: Hotărârea Gemeente Woerden împotriva Staatsecretaris van Financiën, cauza C-267/15 din 22 iunie 2016

            „Trimitere preliminară – Taxa pe valoarea adăugată – Taxă achitată în amonte – Deducere”

  • Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close