Curierul fiscal nr. 10/2016

feature photo

Revista Curierul fiscal din luna octombrie vă aduce o serie de articole interesante și noutățile legislative în materie fiscală și contabilă, atât la nivel național, cât și la nivel european. Pe scurt despre conținutul revistei nr. 10/2016:

  • Infocurier

–  Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 7 octombrie 2016-3 noiembrie 2016
–   Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene României în perioada 7 octombrie 2016 – 3 noiembrie 2016
–   Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități
–   Agenda obligaţiilor fiscale pentru luna noiembrie 2016

  • Impozite directe

–   Articolul semnat de Alin Lazăr (Tax Consultant, Biriș Goran Consulting SRL) prezintă scutirea pe impozit pe venit introdusă recent în Codul fiscal menită să stimuleze domeniul cercetării-dezvoltării.
–   Emilian-Constantin Miricescu (Conf.univ.dr., Departamentul de Finanţe, FABBV, Academia de Studii Economice din Bucureşti) prezintă luna aceasta pensia privată obligatorie (pilonul II) care, în opinia autorului, prin buna funcţionare creează premisele creşterii veniturilor pensionarilor.

  • Fiscalitate internațională

–   Iulia Butnaru și Lavinia Bartoș (Fondatoare TaxWise SRL) semnează împreună un articol privind implementarea Planului de acţiune BEPS şi despre modul în care acesta va reconfigura sistemul fiscal internaţional, respectiv naţional , clarificând obiectivele BEPS şi prezentând principalele modificări în sfera fiscală la care vom asista în perioada următoare.

  • Opinii

–   Nadia-Cerasela Aniței (Prof. univ. dr., Facultatea de Științe juridice, sociale și Politice, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați) analizează mijloacele de probă conform art. 55 din noul Cod de procedură fiscală

  • Jurisprudența fiscală

–   Jurisprudența națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna următoarea decizie:
–   Decizia nr. 504 din 25 februarie 2016, Secția contencios administrativ și fiscal

Înalta Curte de Casație și Justiție: „Potrivit Hotărârii din 17 iulie 2014, pronunțată de CJUE în Cauza C- 438/13, art. 16 și 18 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretate în sensul că imposibilitatea societății de leasing de a reuși recuperarea de la utilizator a bunurilor care fac obiectul unui contract de leasing financiar, ulterior rezilierii acestuia din culpa utilizatorului, în pofida demersurilor întreprinse de societatea respectivă în scopul recuperării acestor bunuri și în pofida lipsei oricărei contraprestații ulterioare rezilierii amintite, nu poate fi considerată o livrare de bunuri efectuată cu titlu oneros în sensul acestor articole.
Instanțele au constatat că, prin înscrisurile depuse Dosarul nr. 4830/3/2012 al Înaltei Curți de Casație și Justiție, reclamanta a făcut dovada imposibilității de a reuși recuperarea majorității bunurilor ce au făcut obiectul contractelor de leasing financiar reziliate, societatea reclamantă depunând la dosar cererile de executare silită formulate în scopul redobândirii posesiei bunurilor, plângerile penale formulate în legătură cu infracțiunile de abuz de încredere, înșelăciune, furt, hotărârile penale de condamnare, din analiza cărora rezultă cu evidență că societatea nu a renunțat la bunuri, nu a stat în pasivitate, ci a efectuat demersurile legale pentru a obține recuperarea acestora, însă fără succes.
Astfel, s-a apreciat că sunt nelegale actele administrative fiscale contestate în cauză, prin care organele fiscale au stabilit TVA suplimentară la plată pentru bunurile nerecuperate până la data controlului, precum și majorările de întârziere aferente, pe motiv că acestea sunt lipsă în gestiunea societății, întrucât, o asemenea practică este atât împotriva principiilor juridice și economice cu privire la operațiunile de leasing, cât și contrară Directivei TVA și jurisprudenței CJUE în materie”.

–   Jurisprudența CJUE: Hotărârea CJUE în cauza C-576/15, în procedura Маya Маrinova ET împotriva Direktor na Direktsia „Obzhalvane i danachno osiguritelna praktika” Veliko Tarnovo pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite

„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – Directiva 2006/112/CE – Art. 2 alin. (1) litera (a) – Art. 9 alin. (1) – Art. 14 alin. (1) – Art. 73, 80 și 273 – Principiile neutralității fiscale și proporționalității – Fraudă fiscală – Nereguli în contabilitate – Disimulare de livrări și de venituri – Stabilirea bazei de impozitare”

  • Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close