Curierul fiscal nr. 11/2016

feature photo

Revista Curierul fiscal din luna noiembrie vă aduce o serie de articole interesante și noutățile legislative în materie fiscală și contabilă, atât la nivel național, cât și la nivel european. Pe scurt despre conținutul revistei nr. 11/2016:

  • Infocurier

–     Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 4 noiembrie 2016 – 23 noiembrie 2016
–    Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene României în perioada 4 noiembrie 2016 – 23 noiembrie 2016

  • Dreptul afacerilor

Alexandru Cristea (Tax Partner al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax) și Beatrice Boghean (Tax Consultant al Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax) clarifică unele aspecte ale bunurilor lipsă din gestiune în cazul inventarierii.

Noile reguli de imigrare începând cu septembrie 2016 sunt prezentate de Bogdan Dincă [KPMG Romania, Manager, Immigration Services (Global Mobility Services)]  cu referințe la O.G. nr. 25/2014.

  • Procedură fiscală

Dinu Petre, Vlad Simion semnează împreună articolul ce vizează aspect practice relevante în cazul contestării creanţelor fiscale în cadrul procedurii insolvenţei contribuabilului.

Doamna Nadia-Cerasela Aniței ne prezintă noțiunea de probe din Codul de procedură fiscală într-un articol amplu.

  • Diversitate economică

Colegiile de supraveghetori reprezintă o componentă importantă a reformei bancare, aspect prezentat de Carmen Adriana Gheorghe.

  • Jurisprudenţă fiscală

–    Jurisprudența națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta următoarea decizie:

Decizia nr. 1756 din 3 iunie 2016, Secţia contencios administrativ şi fiscal
Înalta Curte de Casație și Justiție: „După casarea cu trimitere spre rejudecare, la dosarul instanţei de fond, au fost depuse documente din care a rezultat că a existat o inadvertenţă datorată procesului de reorganizare a societăţii reclamante, din S.C. Ocolul Silvic Horea-Apuseni RA în  S.C. Ocolul Silvic Horea-Apuseni SRL, care este o inadvertenţă minoră ce nu poate duce la concluzia că facturile respective nu sunt documente justificative.

De altfel, instanţa de fond, în mod corect,  s-a raportat la jurisprudenţa CJUE (cauza C-429/09) care a stabilit că persoana impozabilă beneficiază de dreptul de deducere a TVA pentru serviciile prestate de o altă persoană impozabilă atunci când facturile conţin toate informaţiile referitoare impuse de art. 22 alin. (3) lit. b) din Directiva a VI-a 77/388/CEE a Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre, în special cele necesare pentru identificarea persoanei care a întocmit facturile, iar în cauză, în privinţa acestor facturi, au fost îndeplinite cerinţele formale, furnizorii au colectat TVA, care a fost vărsat la bugetul de stat.
În condiţiile în care lucrările de împădurire, amenajare păşune, amenajare păduri, lucrări de igienizare efectuate în păduri, terenuri pentru păşunat etc. cuprinse în facturile emise de diverşii prestatori, sunt specifice regimului silvic şi au fost efectuate în cadrul fondului forestier administrat de reclamant, fiind lucrări ce se impuneau a fi efectuate de către acesta, se poate considera că sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 21 C.fisc., respectiv sunt cheltuieli deductibile pentru că au fost efectuate în scopul realizării de venituri”.

–    Jurisprudența CJUE:  Hotărârea CJUE în procedura Evo Bus GmbH împotriva Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice Ploiești.

„Trimitere preliminară – Articolul 99 din Regulamentul de procedură al Curții – Sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată – Dreptul la rambursare – A opta directivă 79/1072/CEE – Condiții de obținere a rambursării – Impunerea altor condiții față de cele prevăzute la art. 3 și 4 – Obligația de a face dovada achitării taxei – Admisibilitate”

  • Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close