Curierul fiscal nr. 12/2016

feature photo

Ultimul număr al revistei Curierul fiscal punctează câteva aspecte importante în practica fiscală și contabilă, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

  • Infocurier

–    Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 23 noiembrie 2016 -14 decembrie 2016
–    Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 23 noiembrie 2016 -14 decembrie 2016
–     Buletin Fiscal al Țucă Zbârcea și Asociații Tax, scris de domnul Alexandru Cristea (Tax Partner), în care ni se prezintă noutățile ce vor fi aduse începând cu 2017 legislației fiscale

  • Impozite directe

Articolul semnat de Elena Doagă (Associate Manager, KPMG România), Daniela Oprescu (director, KPMG România), Ioana Chiculiță (consultant, KPMG România)  ce analizează noțiunea de LCEF și implicațiile pe care aceasta le are în domeniul companiilor offshore.

  • Impozite indirecte

Unele aspecte privind abuzul de drept  în materie de TVA ne sunt prezentate de Alin Negrescu (director, KPMG România) și Dan Verescu (consultant, KPMG România).

  • Procedură fiscală

Partea a treia a articolului „Principiul legalității în materie fiscală” , semnat de Horațiu Sasu (jr., consultant în afaceri), aduce în prim plan aspecte importante si relevante în domeniu, prezentand și importante hotărâri CJUE.

  • Practică fiscal-contabilă

Urmare a experienței bogate în domeniu, un caz interesant și de actualitate ne este prezentat de Adrian Bența (consultant fiscal) .

  • Jurisprudență fiscală

–    Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta o decizie a ICCJ:

Decizia nr. 2307 din 28 septembrie 2016, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (extras): „Pentru aplicarea prevederilor referitoare la cota redusă de TVA de 5% a fost emisă H.G. nr. 1618/2008 care, la pct. 23 alin. (9),prevede că în cazul livrării de locuinţe pentru care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 140 alin. (21) lit. c) C.fisc., vanzătorul poate aplica cota de TVA de 5% dacă cumpărătorul va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, autentificată de un notar, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile stabilite la art. 140 alin. (21) lit. c) pct. 1 şi 2 C.fisc., care va fi păstrată de vanzător pentru justificarea aplicării cotei reduse de TVA de 5%. În conformitate cu reglementările legale în vigoare în perioada analizată, se observă că asupra vânzărilor realizate anterior
datei de 22.12.2008 nu este aplicabilă condiţia prezentării unei declaraţii notariale în vederea aplicării cotei reduse de TVA, iar pentru perioada 22.12.2008 – 31.12.2009, din formularea normelor metodologice de aplicare a cotei reduse de 5%, adoptate prin H.G. nr. 1618/2008, rezultă că declaraţia notarială cerută pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 140 alin. (11) lit. c) pct. 1 şi 2 C.fisc. are doar o forţă probantă, putand fi prezentată şi ulterior momentului livrării bunului”.

–    Jurisprudența CJUE

– Hotărarea Curţii (Camera a opta) din 15 septembrie 2016 în cauza C-400/15, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Bundesfi nanzhof (Curtea Federală Fiscală, Germania), prin decizia din 16 iunie 2015, primită de Curte la 23 iulie 2015, în procedura Landkreis Potsdam-Mittelmark împotriva Finanzamt Brandenburg

„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoarea adăugată – A șasea directivă 77/388/CEE – Drept de deducere – Decizia 2004/817/CE – Reglementare a unui stat
membru – Cheltuieli privind bunuri și servicii – Utilizarea lor în scopuri neeconomice în proporție mai mare de 90% din utilizarea lor totală – Excludere de la dreptul de deducere”

•    Sinteză legislativă : Sinteză privind Directiva 2014/59/UE – norme privind redresarea și rezoluția băncilor și a firmelor de investiții.

•    Tabla de materii a revistei pe anul 2016

•    Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close