Curierul fiscal nr. 1/2017

feature photo

Primul număr al revistei Curierul fiscal aduce analize ample ale unor implicații fiscale, incluzând și ultimele noutățile legislative în materie. Pe scurt, vă prezentăm conținutul revistei.

  • Infocurier

–    Legislaţie naţională fiscal-contabilă publicată în Monitorul Oficial al României în perioada 15 decembrie 2016 – 20 ianuarie 2017
–    Legislaţie europeană fiscal-contabilă publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în perioada 15 decembrie 2016 – 20 ianuarie 2017
–    Agenda obligaţiilor fiscale pentru luna februarie
–    Buletin Fiscal al Țuca Zbârcea și Asociații Tax

  • Impozite directe

–    Articolul semnat de Ramona Chițu (Tax Senior Manager al Țuca Zbârcea & Asociații Tax) analizează Modul de impozitare a veniturilor realizate de persoane fizice din cesiunea de creanţe.

  • Procedură fiscală

–    Ciprian Păun (Conf.univ.dr., avocat Baroul Cluj, Managing partner) face o analiză a principiului ne bis in idem și a implicatiilor (sau neimplicatiilor) sale practice.
–    Nadia-Cerasela Aniţei (Prof. univ. dr. Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi) ne prezintă amplu care este procedura de sesizare a organelor judiciare competente de către organele fiscale pentru a efectua urmărirea penală conform art. 132 C.proc.fisc.

  • Ghid fiscal

– prezentare de spețe și rezolvarea situațiilor puse în discuție având implicații practice pentru cititori.

  • Jurisprudență fiscală

–  Jurisprudență națională, culeasă de Emanuel Albu (dr., judecător în cadrul Secției de contencios administrativ și fiscal, ICCJ) include luna aceasta două decizii ICCJ (extrase din revistă):

Decizia nr. 3469 din 8 decembrie 2016, Secţia contencios administrativ şi fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: „Prin Ordonanţa din 30 iunie 2016, dată în Cauza C-55/16, CJUE (Camera a noua) a declarat că: „A opta directivă 79/1072/CEE a Consiliului din 6 decembrie 1979 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – Sisteme de restituire a taxei pe valoarea adăugată persoanelor impozabile care nu sunt stabilite pe teritoriul ţării se opune unei reglementări a unui stat membru în temeiul căreia, pentru a-şi exercita dreptul la rambursarea taxei pe valoarea adăugată, persoanele impozabile sunt supuse unei obligaţii generale de a face dovada achitării acestei taxe”.

Decizia nr. 3195 din 17 noiembrie 2016 Secţia contencios administrativ şi fiscal, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie: „Prin Adresa nr. 1051534/10.05.2011, emisă de Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, reiese faptul că organul fiscal a comunicat că nu poate fi restituit impozitul pe dividende, deşi societatea reclamantă solicitase să i se soluţioneze cererea de restituire a impozitului pe veniturile din dobanzile obţinute în România, în perioada ianuarie 2008 – ianuarie 2010.
Potrivit art. 88 lit. a) C.proc.fisc. din 2003, deciziile privind restituiri de impozite etc. sunt asimilate deciziilor de impunere, cu consecința motivării în fapt și în drept a acestora, lucru care, în prezenta cauză, este necontestat că nu s-a realizat, soluția instanței de fond fiind temeinică și legală”.

– Jurisprudența CJUE

– Hotărarea Curţii (Camera a treia) din 5 octombrie 2016 în cauza C-412/15, având ca obiect o cerere de decizie preliminară formulată în temeiul art. 267 TFUE de Hessisches Finanzgericht (Tribunalul Fiscal din Hessen, Germania), prin decizia din 24 martie 2015, primită de Curte la 28 iulie 2015 în procedura TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH c. Finanzamt Kassel II – Hofgeismar

„Trimitere preliminară – Fiscalitate – Taxa pe valoare adăugată – Directiva 2006/112/CE – Scutiri pentru anumite activități de interes general – Art. 132 alin. (1) lit. (d) – Livrare de organe, sange și lapte, de proveniență umană – Conținut –Plasmă din sange uman transformată și utilizată in scopuri”

  • Index alfabetic și legislativ

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close