Buletin fiscal al Țuca Zbârcea și Asociații Tax

Vă prezentăm în cele ce urmează Buletinul fiscal al Țuca Zbârcea și Asociații Tax din data de 16 februarie 2016

 

I. Sumar:

 1. Comunicat de presă nr. 1250/17.01.2017 cu privire la faptul că Ministerul Finanțelor Publice și Agenția Națională de Administrare Fiscală extind Spațiul Privat Virtual și pentru persoanele juridice.

Extinderea Spațiului Privat Virtual și pentru persoanele juridice

Comunicatul de presă nr. 1250/17.01.2017 publicat pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală face referire la faptul că ANAF extinde serviciul Spațiul Privat Virtual (SPV) pentru toți contribuabilii.

Astfel, pe lângă persoanele fizice, și contribuabilii persoane juridice și cele fără personalitate juridică pot opta să primească, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, acte administrative fiscale emise în formă electronică.

Actele ce se pot transmite sunt după cum urmează:

 • Declarațiile fiscale, contractele de cedare a folosinței bunurilor, precum și diverse cereri sau sesizări;
 • Actele de executare (somații);
 • Actele administrative fiscale: decizii de impunere, decizii referitoare la obligații de plată accesorii, decizii privind modificarea bazei de impozitare ca urmare a inspecției fiscale;
 • Acte emise de MFP – ANAF în executarea legii, cum ar fi: notificări, înștiințări, aviz de inspecție fiscală etc.;
 • Documentele sau alte acte emise de MFP – ANAF la cererea solicitantului cum sunt: certificatul de atestare fiscală, adeverința de venit, certificatul de cazier fiscal;
 • Informații cu privire la obligațiile de plată ale persoanei fizice, juridice sau ale unei entități fără personalitate juridică;
 • Diverse cereri adresate MFP – ANAF: cerere de informații sau documente în legătură cu situația fiscală personală (cerere de informații despre contribuțiile de asigurări sociale declarate de angajatori, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislației fiscale, cereri de audiență, sesizări, petiții, reclamații, solicitări de informații publice etc);
 • “Buletinul informativ”, care conține informații publice atât cu caracter fiscal, cât și nefiscal, dar care sunt de interes pentru contribuabili (anunțuri de valorificare a bunurilor, anunțuri de achiziții de bunuri și servicii etc.).

Pentru înrolarea în SPV, persoanele interesate (persoane juridice, fără personalitate juridică, împuterniciții persoanelor fizice, persoanele fizice) care se identifică prin codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare completează un formular electronic și se identifică electronic cu ajutorul certificatelor digitale calificate.

II. Sumar:

 1. Ordinul Președintelui ANAF nr. 605/2017 privind stabilirea criteriilor pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoare adăugată.
 2. Comunicat de presă nr. 120/01.02.2017 cu privire la faptul că ANAF pornește de la principiul bunei credințe în analiza cererilor de înregistrare în scop de TVA.
 3. Comunicat de presă nr. 133/03.02.2017 conținând precizările ANAF referitoare la modul de anulare a codului de TVA.

Ordinul președintelui ANAF pentru stabilirea criteriilor și a condiționării privind înregistrarea în scopuri de TVA și Comunicatele de presă

Ordinul președintelui ANAF nr. 605/2017 („Ordin”), publicat în Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 93/1.II.2017, stabilește criteriile pentru condiționarea înregistrării în scopuri de TVA și aprobă Procedura privind înregistrarea în scopuri de TVA și Procedura de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată.

Acest Ordin vine ca urmare a abrogării formularului 088 – „Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenției și a capacității de a desfășura activități economice care implică operațiuni din sfera TVA”, pentru a stabili noua procedură de înregistrare în scopuri de TVA.

Astfel, în afara faptului că formularul 088 a fost eliminat, noile prevederi nu conțin modificări substanțiale față de cele anterioare, condițiile preliminare pentru obținerea codului de TVA fiind aceleași, astfel:

 • Persoana impozabilă să nu se afle în situația de a nu desfășura activități economice la sediul social/secundar sau în afara acestora. În acest sens se va depune o declarație pe propria răspundere;
 • Asociații și/sau administratorii să nu aibă înscrise infracțiuni în cazierul fiscal;
 • Evaluarea, pe baza analizei efectuate de organele fiscale, a intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice care implică operațiuni taxabile și/sau scutite de TVA.

Astfel, deși s-a eliminat depunerea formularului 088, evaluarea intenției și capacității unei societăți de a desfășura o activitate economică în sfera TVA va rămâne la latitudinea organelor fiscale, fără existența unor criterii sau elemente pe care contribuabilul să le poată urmări în pregătirea dosarului.

În acest sens, Președintele ANAF precizează prin comunicate oficiale faptul că se va aplica principiul bunei credințe. Astfel, vor fi solicitate numai documentele strict necesare, iar organul fiscal nu va mai pretinde planuri de afaceri și alte date nerelevante. De asemenea, ANAF va folosi datele interne și folosite de la terți, în baza protocoalelor de schimb de informații pentru stabilirea intenției și capacității contribuabilului de a desfășura activități economice.

Referitor la situațiile tranzitorii, contribuabililor care au solicitat deja înregistrarea în scopuri de TVA prin depunerea formularului 088 le va fi aplicabilă procedura aflată în vigoare la momentul depunerii formularului. Persoanelor impozabile care nu au depus formularul 088 până la data intrării în vigoare a Ordinului (1 februarie) li se vor aplica noile prevederi.

În concluzie, chiar dacă formularul 088 a fost eliminat, rămâne de văzut care va fi abordarea în practică a inspectorilor fiscali și dacă măsurile de simplificare se vor concretiza.

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca Zbârcea & Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, audituri ale autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor şi a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer.

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.

 

Alexandru Cristea

Tax Partner

+4 037 413 61 15

alexandru.cristea@tuca.ro

 

 

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close