MFP pune în dezbatere publică Normele de aplicare ale Codului Fiscal

feature photo

Proiectul are ca scop clarificarea măsurilor introduse prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal și prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Documentul cuprinde prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, impozitul pe venit, contribuţiile sociale obligatorii și taxa pe valoarea adăugată, dar și reglementarea unor aspecte de ordin tehnic.

Principalele modificări vizează:

Impozitul pe profit:

-precizări privind aplicarea Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități de către o parte din plătitorii de impozit pe profit;
-clarificări legate de aplicarea scutirii de impozit pentru profitul reinvestit, în contextul eliminării perioadei de aplicare și a extinderii aplicării facilității și pentru licențe de utilizare a programelor informatice;
-exemplificarea principiului de alocare a cheltuielilor nedeductibile aferente veniturilor neimpozabile, a modalității de calcul a ponderii veniturilor neimpozabile în totalul veniturilor și de stabilire a cheltuielilor de conducere și de administrare alocate veniturilor neimpozabile. S-a luat în considerare faptul că, de la 1 ianuarie 2017, pentru anumite categorii de venituri neimpozabile nu se alocă cheltuieli (de exemplu: venituri din reducerea sau din anularea unor provizioane, veniturile din impozitul pe profit amânat, veniturile reprezentând modificarea valorii juste/reevaluarea investițiilor imobiliare/active biologice/mijloace fixe, etc).

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

-precizări privind neaplicarea de către microîntreprinderi a Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activități;
-clarificări referitoare la aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor în cazul persoanelor juridice române plătitoare de impozit pe profit care la 31 decembrie 2016 au realizat venituri cuprinse între 100.001 -500.000 euro, echivalentul în lei, ca urmare a modificării unei condiții de încadrare în categoria microîntreprinderilor, prin creșterea limitei veniturilor realizate în anul precedent, de la 100.000 euro la 500.000 euro;
-clarificări legate de menținerea, după 1 februarie 2017, a statutului de plătitor de impozit pe profit pentru microîntreprinderile care au optat să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal, până la 31 ianuarie 2017 inclusiv;
precizări care reglementează modalitatea de calcul, de declarare și de plată a impozitului pe profit de către contribuabilii care devin microîntreprinderi începând cu 1 februarie 2017 și optează să plătească impozit pe profit ca urmare a deținerii capitalului social subscris, de 45.000 lei, în perioada 1 februarie – 31 martie 2017 inclusiv.

În domeniul impozitului pe venit s-au adus clarificări cu privire la:

-modalitatea de aplicare a scutirii de la plata impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor în cazul persoanelor fizice care desfășoară activități, pe bază de contract individual de muncă încheiat pe o perioadă de 12 luni, cu persoane juridice române care desfăşoară activităţi sezoniere prevăzute la art.1 al Legii nr.170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, în cursul unui an.
-stabilirea venitului impozabil în cazul veniturilor realizate din transferul dreptului de proprietate din patrimoniul personal, prin aplicarea plafonului neimpozabil de 450.000 lei.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close