ANAF pune la dispoziţia contribuabililor Spatiul Privat Virtual

feature photo

Din 1 iunie serviciul Spatiul Privat Virtual este disponibil atat pentru persoanele fizice, direct sau prin împuternicit cat şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.

In M.Of. nr. 368/2017 a fost publicat O.M.F.P. nr. 660/2017 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă intre MFP/organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice şi alte entităţi fără personalitate juridică. Acest act normativ a intrat în vigoare la 1 iunie 2017.

Serviciile de comunicare electronică, respectiv, Comunicarea prin “Spaţiul privat virtual” şi Comunicarea prin serviciul “Buletinul informativ” sunt gratuite şi disponibile 24 de ore din 24. Persoanele juridice sau alte entităţi fără personalitate juridică se pot identifica în Spatiul Privat

Virtual astfel:

 • cu certificatul calificat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
 • cu certificatul calificat deţinut de persoana fizică reprezentant legal al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
 • cu certificatul calificat deţinut de reprezentantul desemnat al persoanei juridice sau al entităţii fără personalitate juridică;
 • cu certificatul calificat deţinut de împuternicitul persoanei juridice sau al entităţii fără
  personalitate juridică.

Prin Spatiul Privat Virtual contribuabilii au acces la urmatoarele informatii:

 • declaraţii fiscale întocmite de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică, potrivit legii;
 • cereri adresate de persoana fizică, persoana juridică sau altă entitate fără personalitate juridică Ministerului Finanţelor Publice/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală pentru obţinerea unor informaţii sau documente în legătură cu situaţia fiscală personală, cum ar fi: cerere de informaţii despre contribuţiile de asigurări sociale declarate de angajatori, cerere de eliberare a certificatului de atestare fiscală, cerere de eliberare a cazierului fiscal, cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit, solicitarea unei opinii privind aplicarea legislaţiei fiscale, cereri de audienţă, sesizări, petiţii, reclamaţii, solicitări privind informaţiile publice şi altele asemenea;
 • acte administrative fiscale, acte de executare şi alte acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală în executarea legii, cum ar fi: decizii de impunere, notificări, somaţii şi altele asemenea;
 • documente sau acte emise de Ministerul Finanţelor Publice/Agenţia Naţională de Administrare Fiscală la cererea persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică, cum ar fi: certificatul de atestare fiscală, adeverinţa de venit şi altele asemenea;
 • registrul documentelor electronice comunicate în ultimii 2 ani;
 • informaţii referitoare la istoricul acţiunilor;
 • informaţii cu privire la obligaţiile de plată ale persoanei fizice, persoanei juridice sau altei entităţi fără personalitate juridică;
 • informaţii cu privire la livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, conform datelor preluate din declaraţiile informative 394; informaţii relevante, rezultate ca urmare a analizei de risc, în vederea înştiinţării contribuabililor în scopul conformării voluntare.

De asemenea prin Spatiul Privat Virtual contribuabilii au acces la “Situaţia obligaţiilor de plată la data de …..” – date ce sunt disponibile in SPV după data de 10 a lunii curente pentru luna anterioară.

Sursa: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close