Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 416 din 6 iunie 2017 a fost publicată Hotărârea nr. 45./2017 a Camerei Deputaţilor privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu: Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană – COM (2016)682, Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor (CCCTB) – COM (2016)683 şi Propunerea de directivă a Consiliului privind o bază fiscală comună a societăţilor – COM (2016)685.

În cadrul Hotărârii se arată:

Luând în considerare Opinia nr. 4c-19/216, adoptată de Comisia pentru afaceri europene, în şedinţa din 23 mai 2017, Camera Deputaţilor salută conştientizarea în toate instituţiile relevante ale UE şi ale statelor membre a faptului că sistemul de impozitare a societăţilor trebuie reformat printr-o serie de măsuri, în special în ceea ce priveşte relansarea unei baze fiscale consolidate comune a societăţilor (în continuare „CCCTB”), ca urmare a noilor provocări apărute în mediul fiscal global şi având în vedere beneficiile pe care le-ar putea aduce societăţilor, vizând obţinerea unui impact real antievaziune cu privire la plata impozitelor.

Camera Deputaţilor apreciază acţiunea Comisiei Europene şi efortul său constant pentru reformarea sistemului fiscal al societăţilor, pentru combaterea evaziunii fiscale şi pentru facilitarea investiţiilor în Uniunea Europeană, iniţiată încă din anul 2011 prin propunerea de Directivă a Consiliului privind o bază fiscală consolidată comună a societăţilor comerciale (CCCTB) – COM (2011)121; totodată, constată că se admite implicit faptul că măsurile adoptate până în prezent nu au fost suficiente şi că se creează aşteptarea ca măsurile suplimentare, propuse în cele două propuneri de directivă (baza comună fiscală „CCTB” şi CCCTB), să fie mai eficiente.

Camera Deputaţilor ia act că cele două propuneri de directivă care însoţesc comunicarea privind crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană urmează o abordare în două etape – prima vizând întocmirea regulilor privind o bază fiscală comună a societăţilor, iar cea de a doua etapă urmând să stabilească modalităţi de consolidare a acestei baze.

Camera Deputaţilor Constată existenţa unei opţiuni preferate – o bază consolidată comună a societăţilor cu caracter obligatoriu pentru grupurile de societăţi care depăşesc o anumită dimensiune, în special cele cu venituri consolidate de peste 750 de milioane euro, respectiv cu caracter opţional pentru restul societăţilor; această opţiune urmează să includă o deducere pentru creştere şi investiţii şi măsuri împotriva evaziunii fiscale şi să conţină şi o deducere pentru cheltuieli destinate cercetării şi dezvoltării.

În acelaşi timp, Camera Deputaţilor consideră oportună crearea unui mediu fiscal pentru societăţi mai bun şi mai eficient, pentru care este necesar un sistem unic de impozitare a societăţilor care să îmbunătăţească funcţionarea pieţei unice din punct de vedere fiscal, un sistem simplu, robust şi temporar de compensare transfrontalieră a pierderilor în cadrul bazei comune, la care societăţile să aibă acces; de asemenea, sistemul nou creat ar trebui să ducă la combaterea abuzurilor fiscale, să asigure că veniturile statelor sunt durabile şi să sprijine ameliorarea mediului de afaceri de pe piaţa unică.

Camera Deputaţilor îşi exprimă speranţa că în procesul de adoptare vor fi întreprinse acţiuni şi vor fi operate modificări suficiente, pentru a permite crearea şi funcţionalitatea deplină, cât mai curând posibil, a unui mecanism viabil, însă atrage atenţia că situaţiile, ca cea de faţă, în care Comisia Europeană apreciază că măsurile prevăzute în iniţiative anterioare nu au realizat obiectivele propuse sau au avut un efect limitat asupra ameliorării situaţiei care face obiectul intervenţiei Comisiei, sunt susceptibile de a adânci neîncrederea cetăţenilor europeni în capacitatea Uniunii Europene de a rezolva problemele cu care se confruntă.

Ţinând cont de experienţa României în aplicarea unui stimulent fiscal bazat pe deductibilitate suplimentară pentru cheltuieli de cercetare-dezvoltare de 50%, consideră că, pentru încadrarea unitară în toate statele membre ale UE a activităţilor de acest tip şi pentru aplicarea unitară a sistemului fiscal instituit de directiva CCTB, este necesară specificarea certificării, în cadrul directivei, a activităţilor respective de către autoritatea naţională care supraveghează domeniul vizat.

10. Consideră necesară introducerea în directivă a unei prevederi care să delimiteze tipurile de cheltuieli eligibile pentru facilitarea fiscală propusă.

Pentru rezultatele fiscale comparabile în aplicarea unitară a stimulentului pentru cercetare-dezvoltare în toate statele membre nu susţine abordarea propusă care le permite acestora să menţină un stimulent fiscal naţional ce îmbracă forma creditului fiscal sau să opteze pentru supradeducerea pentru cercetare-dezvoltare, ci consideră potrivit stimulentul acordat sub forma supradeducerii fiscale din baza impozabilă pentru cercetare-dezvoltare, care permite o aplicare unitară în toate statele membre şi asigură rezultate fiscale comparabile între contribuabili/state membre.

Consemnează validitatea, în principiu, a acţiunii Comisiei Europene, recunoscând şi susţinând corectitudinea demersului pentru o bună guvernanţă în materie fiscală ca un mijloc de combatere a fraudei şi evaziunii fiscale transfrontaliere, a „discriminării fiscale” dintre societăţile comerciale din spaţiul Uniunii.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close