H.G. privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri a suferit modificări

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 433 din 12 iunie 2017 a fost publicată H.G. nr. 376/2017 pentru modificarea H.G. nr. 1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A. – IFN.

În cadrul actului normativ se arată:

F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN are ca activitate principală acordarea din fonduri proprii a finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de garantare sau finanţare, precum şi orice alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de întreprinderile mici şi mijlocii, definite potrivit legii, precum şi de alte categorii de solicitanţi prevăzuţi în lege şi în actul său constitutiv, de la bănci sau din alte surse.

În toate documentele oficiale emise de Fond vor fi prevăzute, conform legii, denumirea, forma juridică, capitalul social subscris şi vărsat, sediul social, numărul de ordine în registrul comerţului, codul unic de înregistrare fiscală şi emblema. Aceste informaţii vor fi publicate şi pe pagina web a Fondului.

Misiunea şi obiectul de activitate

Misiunea F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN constă în îmbunătăţirea accesului la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii.

 

FNGCIMM S.A. – IFN îşi desfăşoară activitatea în nume şi în cont propriu, prestând pentru persoanele juridice legal constituite, în special pentru întreprinderile mici şi mijlocii, servicii financiare de natura finanţărilor, garanţiilor şi asumarea angajamentelor de finanţare sau de garantare a creditelor, precum şi a oricăror altor instrumente de finanţare necesare punerii în aplicare a obiectului specific de activitate al acestora, în condiţiile legii.

FNGCIMM S.A. – IFN poate fi mandatat de către Ministerul Finanţelor Publice să desfăşoare, în numele şi în contul statului, activităţi specifice de garantare în scopul derulării unor programe guvernamentale pentru susţinerea unor sectoare ale economiei naţionale.

FNGCIMM S.A. – IFN poate desfăşura activităţi specifice de finanţare, cofinanţare, garantare, din fonduri încredinţate, conform prevederilor legale şi regulamentelor aferente, de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale, în condiţiile prevăzute de actele normative emise în vederea derulării acestor operaţiuni.

Măsurile de sprijin susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau de minimis vor fi acordate numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi europene în domeniul ajutorului de stat.

FNGCIMM S.A. – IFN colaborează cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor protocoale, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare pentru realizarea misiunii si obiectului său de activitate.
F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN poate acorda finanţări, cofinanţări, garanţii personale, potrivit normelor şi procedurilor sale interne de lucru.

F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN poate administra fonduri încredinţate de autorităţi publice centrale, autorităţi de management sau instituţii financiare internaţionale; în acest sens, F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN poate, fără a se limita la acestea, să implementeze instrumente financiare printr-o structură proprie de tip fond de fonduri; F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN poate avea şi calitatea de organism de implementare a unor produse specifice ale instrumentelor financiare.

Activităţile specifice de finanţare, cofinanţare şi garantare se vor derula potrivit reglementărilor emise în acest sens.

Creanţele rezultate în urma desfăşurării activităţilor specifice prevăzute anterior au regimul stabilit prin actele normative pe baza cărora au fost acordate finanţările, cofinanţările şi garanţiile. Recuperarea acestora se va efectua în condiţiile menţionate în cuprinsul acestor acte normative.

Noţiunea de „fonduri în administrare” defineşte fonduri puse la dispoziţie de către o altă entitate, în vederea acordării de garanţii pentru scopurile/obiectivele stabilite de acele entităţi, fără însă a se confunda cu împrumuturile pentru societate, care sunt surse atrase în vederea desfăşurării activităţii în interes propriu al F.N.G.C.I.M.M. S.A. – IFN.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close