Buletin fiscal al Țuca Zbârcea și Asociații Tax

Buletin Fiscal din data de 16 iunie 2017

Sumar

1. Ordonanța de Urgență nr. 42/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală ( denumit în continuare ”Codul de procedură fiscală”)

Ordonanță de Urgență privind modificarea Codului de procedură fiscală

Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 42/2017 (denumită în continuare ”Ordonanță”) transpun modificările Directivei 2011/16/UE privind schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal în legislația domestică, reglementând comunicarea, la intervale regulate, a unui set predefinit de informații între statele membre ale Uniunii Europene.

În acest sens, societățile cu rezidență fiscală în România care au calitatea de societate-mamă finală sau sunt desemnate entitate raportoare în cadrul unui grup de întreprinderi multinaționale, cu venituri consolidate de peste 750.000.000 euro în anul precedent celui de raportare, au obligația de a depune un raport pentru fiecare țară în parte la autoritățile române competente.

Acest raport trebuie să conțină informații cu privire la grupul de întreprinderi multinaționale (i.e., venituri, profit-pierdere, capital declarat, profitul nedistribuit, numărul de salariați) termenul de depundere fiind de 12 luni de la ultima zi a anului fiscal de raportare a grupului de întreprinderi multinaționale. Pe de altă parte, entitățile constitutive ale unui grup de întreprinderi multinaționale, cu venituri de peste 750.000.000 euro care nu sunt societăți-mamă finale, au obligația să notifice autoritățile fiscale din România în legătură cu identitatea și rezidența fiscală a entității raportoare până cel târziu în ultima zi a anului fiscal de raportare a acelui grup.
De asemenea, Ordonanța prevede că atât depunerea cu întârziere a raportului/trabsmiterea de informații incorecte/incomplete, precum și nedepunerea raportului reprezintă contravenții și se sancționează cu amenzi de la 30.000 lei la 50.000 lei și respectiv de la 70.000 lei la 100.000 lei.

Informațiile colectate de autoritățile fiscale române, atât de la societăți raportoare rezidente, cât și de la autoritățile fiscale din cadrul altor state membre ale Uniunii Europene, servesc în scopul cuantificării riscurilor aferente prețurilor de transfer, erodării bazei impozabile și a transferului profiturilor, precum și în scopul analizelor economice și statistice, aceste informții nefiind baza stabilirii obiectului impunerii.

Prevederile acestei ordonanțe intră în vigoare în 10 zile de la data publicării și anume, 23 iunie 2017.

ramona.moisa@tuca.ro

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca Zbârcea & Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, audituri ale autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor şi a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer.

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.

Alexandru Cristea

Tax Partner

+4 037 413 61 15

alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T + 4 021 204 88 90

F + 4 021 204 88 99

E office@tuca.ro

www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close