Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 456 din 19 iunie 2017 a fost publicată Hotărârea nr 74/2017 a Senatului privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European şi Consiliu – Crearea unui sistem de impozitare a societăţilor echitabil, competitiv şi stabil pentru Uniunea Europeană – COM (2016) 682 final.

În cadrul actului normativ se arată:

Senatul României ia act de poziţia Comisiei Europene potrivit căreia CCCTB va îmbunătăţi considerabil funcţionarea pieţei unice din punct de vedere fiscal şi va permite eliminarea principalelor obstacole fiscale cu care societăţile se confruntă în prezent pe piaţa unică. CCCTB va fi obligatorie doar pentru cele mai mari societăţi. Cu toate acestea, IMM-urile şi întreprinderile nou-înfiinţate pot opta să participe la sistem, dacă doresc să beneficieze de simplificarea ?i de reducerea costurilor pe care acesta le oferă;

Senatul României ia act de propunerea privind instrumentele îmbunătăţite de evitare a dublei impuneri, considerând că societăţile trebuie să plătească impozite echitabile în ţara în care generează profiturile;

Senatul României ia act de propunerea privind măsurilor suplimentare de combatere a abuzurilor, astfel, CCCTB conţine dispoziţii antiabuz pentru a proteja statele membre împotriva erodării bazei impozabile şi a transferului profiturilor, atât în cadrul UE, cât şi în raport cu ţările terţe. Măsurile antiabuz din cadrul CCCTB le reflectă pe cele din Directiva privind combaterea evitării obligaţiilor fiscale (ATAD).

Senatul apreciază faptul că prin propunerea privind soluţionarea litigiilor legate de dubla impunere şi propunerea referitoare la problema tratamentului neuniform al elementelor hibride care implică ţări terţe, se va realiza o impozitare mai echitabilă şi mai eficientă a societăţilor în UE, precum şi combaterea diferitelor forme de abuz.

În acelaşi timp, manifestă rezerve în ceea ce priveşte a doua etapă privitoare la consolidarea bazelor fiscale, din cauza posibilului impact semnificativ asupra veniturilor bugetare naţionale, ce poate afecta posibilitatea planificării fiscal-bugetare a statelor membre.

Senatul recomandă certificarea activităţilor de cercetare-dezvoltare definite la art. 4 alin. (11), COM (2016) 685 de către autoritatea naţională care supraveghează domeniul vizat, precum şi pentru aplicarea unitară a stimulentului fiscal instituit de directivă; introducerea unei prevederi care să delimiteze tipurile de cheltuieli eligibile pentru facilitatea fiscală propusă; acordarea stimulentului sub forma supradeducerii fiscale din baza impozabilă pentru C-D [varianta precedentă a art. 9 alin. (3)], care permite o aplicare unitară în toate statele membre şi asigură rezultate fiscale comparabile între contribuabili/state membre; respingerea abordării propuse de Preşedinţia malteză care permite statelor membre să menţină un stimulent fiscal naţional care îmbracă forma creditului fiscal; respingerea mecanismului propus pentru compensarea/ recuperarea transfrontalieră a pierderilor fiscale, care este complex, dificil de aplicat şi de controlat; continuarea discuţiilor asupra principiilor propuse ?i clarificarea definiţiilor pentru termenii şi expresiile utilizate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close