Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară a suferit modificări

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 470 din 22 iunie 2017 a fost publicat Regulamentul nr. 4/2017 al Autorităţii de Supraveghere Financiară pentru modificarea şi completarea Regulamentului Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 10/2016 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară.

În cadrul actului normativ se arată:

Direcţia supraveghere şi control asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea activităţii şi situaţiei financiare a asigurătorilor-reasigurătorilor, precum şi realizarea acţiunilor de control asupra activităţii desfăşurate de către aceştia.

Direcţia supraveghere şi control are în componenţă următoarele servicii:

 • Serviciul supraveghere prudenţială I;
 • Serviciul supraveghere prudenţială II;
 • Serviciul supraveghere prudenţială III;
 • Serviciul actuariat şi managementul riscului;
 • Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare.

Serviciul control societăţi de asigurare şi reasigurare

Atribuţiile specifice Serviciului control societăţi de asigurare şi reasigurare sunt:

 • propune derularea de controale inopinate;
 • organizează desfăşurarea acţiunilor de control inopinat şi periodic conform deciziilor preşedintelui A.S.F. sau planului de control anual aprobat de Consiliul A.S.F la societăţile de asigurare-reasigurare;
 • primeşte şi analizează observaţiile la procesul-verbal de control, transmise de entitatea controlată, şi le integrează în documentul transmis spre analiză şi decizie Consiliului A.S.F.;
 • raportează vicepreşedintelui sectorului asigurări- reasigurări rezultatele acţiunilor de control desfăşurate la societăţile de asigurare-reasigurare şi propune măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
 • întocmeşte note cu privire la rezultatele acţiunilor de control care conţin propuneri de măsuri/sancţiuni în vederea remedierii situaţiilor constatate ca urmare a controalelor efectuate;
 • informează structurile organizatorice implicate cu privire la măsurile dispuse de preşedintele A.S.F., vicepreşedintele sectorului asigurări-reasigurări şi/sau Consiliul A.S.F., ca urmare a activităţii de control specifice serviciului;
 • contribuie şi transmite propuneri pentru întocmirea planului anual de control şi supraveghere întocmit la nivel de direcţie;
 • transmite informaţii şi contribuie la întocmirea rapoartelor semestriale de supraveghere şi control ale direcţiei;
 • formulează propuneri cu privire la modificarea/ completarea cadrului de reglementare din domeniul activităţii societăţilor de asigurare-reasigurare;
 • sesizează, cu aprobarea Consiliului A.S.F., alte organe şi instituţii ale statului, în cazul în care apreciază incidenţa competenţei acestora;
 • colaborează cu Direcţia relaţii cu publicul, petiţii şi educaţie financiară, în vederea soluţionării cu celeritate a petiţiilor care necesită suport de specialitate;
 • asigură actualizarea bazei de date din aplicaţia «Bază SAR.exe» conform deciziilor emise de serviciu pentru societăţile de asigurare şi/sau reasigurare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter specific domeniului de activitate al sectorului asigurări-reasigurări dispuse de conducerea ierarhică.

Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită

Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură realizarea obiectivelor A.S.F. privind supravegherea brokerilor şi a altor intermediari în asigurări, a activităţii desfăşurate de aceştia în relaţia cu clienţii şi cu asigurătorii, precum şi realizarea acţiunilor de control cu privire la funcţionarea acestora şi cu privire la activitatea desfăşurată.

Direcţia supraveghere intermediari şi supravegherea regulilor de conduită asigură monitorizarea respectării regulilor de conduită ale asigurătorilor-reasigurărilor, ale brokerilor şi altor intermediari în asigurări în cadrul activităţii desfăşurate.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close