Stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile prevăzute de Legea contabilităţii

feature photo

În Monitorul Oficial nr. 486 din 27 iunie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 840/2017 al ministrului Finanţelor Publice privind stabilirea personalului împuternicit să constate contravenţiile şi să aplice amenzile prevăzute de Legea contabilităţii nr. 82/1991.

În cadrul actului normativ se arată:

Constatarea contravenţiei prevăzute la art. 41 pct. 2 lit. f) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi aplicarea amenzii stabilite de art. 42 alin. (1) din acelaşi act normativ se fac de persoanele cu atribuţii de inspecţie fiscală şi de persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară, aşa cum este definit de art. 3 alin. (1) din Normele metodologice privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea inspecţiei economico-financiare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 101/2012, precum şi de personalul altor direcţii din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Se împuternicesc persoanele din cadrul aparatului de inspecţie economico-financiară să constate şi să aplice sancţiunea prevăzută la art. 1 autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, în baza sesizărilor transmise de Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

Direcţia generală de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi structurile teritoriale de inspecţie economico-financiară din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală vor transmite Direcţiei de metodologie contabilă instituţii publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice o copie a proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, precum şi înştiinţări în cazul în care sunt formulate plângeri împotriva proceselor-verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor transmise.

În cazul în care, în termen de 3 zile lucrătoare de la aplicarea sancţiunii, nu se depun situaţiile financiare prevăzute la art. 36 alin. (7)-(9) din Legea nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se vor lua următoarele măsuri:

  • Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice emite decizii de blocare a deschiderilor de credite bugetare şi a conturilor de disponibilităţi ale autorităţilor publice, ministerelor şi celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, ai căror conducători au calitatea de ordonator principal de credite, care nu au depus situaţiile financiare la termen;
  • Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice transmite deciziile emise instituţiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite şi a conturilor de disponibilităţi Direcţiei generale control financiar-preventiv, Direcţiei generale de programare bugetară şi Direcţiei generale trezorerie şi contabilitate publică, după caz;
  • Direcţia generală control financiar-preventiv şi Direcţia generală de programare bugetară restituie cererile pentru deschiderea de credite bugetare prezentate de ordonatorii principali de credite pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite;
  • Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice transmite lista autorităţilor şi instituţiilor publice pentru care s-a dispus măsura blocării deschiderilor de credite bugetare şi a conturilor de disponibilităţi Direcţiei generale regionale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti – Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică la care acestea au deschise conturile;
  • Direcţia de metodologie contabilă instituţii publice emite decizii de deblocare a deschiderilor de credite şi a conturilor de disponibilităţi după depunerea situaţiilor financiare, decizii care se comunică instituţiilor publice şi direcţiilor prevăzute la lit. b) şi d).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close