Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – Iulie 2017

feature photo

Cele mai importante noutăți fiscale ale lunii iulie sunt Legea nr. 177/2017 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, respectiv Ordonanța nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, informează Țuca Zbârcea și Asociații Tax în cel mai nou buletin fiscal.

Acte normative privind modificarea Codului fiscal

Legea nr. 177/2017, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 584/21.07.2017, precum și Ordonanța nr. 4/2017 publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 598/25.07.2017 modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).

În cele ce urmează vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea actelor normative menționate:

Impozit pe profit

Se extinde lista situațiilor în care cheltuielile cu scoaterea din gestiune a bunurilor de natura stocurilor sau a mijloacelor fixe amortizabile constatate lipsă din gestiune ori degradate sunt considerate deductibile.

Astfel, este deductibilă cheltuiala reprezentând contravaloarea bunurilor destinate consumului uman sau animal, precum și produsele agroalimentare cu dată limită de consum aproape de expirare, ce vor fi scoase din gestiunea contribuabililor în condițiile prevăzute de legislația pentru diminuarea risipei alimentare.

Prezenta prevedere va intra în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

Impozit pe veniturile din salarii și asimilate salariilor

Conform noilor prevederi, intră în categoria veniturilor neimpozabile (pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate) și abonamentele de servicii medicale suportate de angajatori pentru angajații proprii în limita a 400 euro/an/angajat.

Noile prevederi sunt aplicabile atât serviciilor medicale acordate angajaților, cât și persoanelor aflate în întreținerea acestora.

Prezenta prevedere a intrat în vigoare la 3 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, adică la data de 24 iulie 2017.

Contribuția de asigurări sociale („CAS”) și contribuția de asigurări sociale de sănătate („CASS”)

Conform noilor prevederi adoptate prin Ordonanța nr. 4/2017, angajatorii sunt obligați să calculeze și să plătească CAS și CASS la nivelul salariului minim brut pe țară pentru angajații plătiți cu sume sub acest nivel (i.e. sub 1.450 lei/lună).

Sunt prevăzute anumite categorii de angajați exceptați de la noua regulă, printre care elevii sau studenții cu vârsta de până la 26 de ani, persoanele cu dizabilități, pensionarii în sistemul public de pensii sau persoanele care realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte de muncă, cumulând salariul minim brut pe țară. Pentru aplicarea excepțiilor, angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în aceste categorii.

Prezenta prevedere intră în vigoare la data de 1 august 2017.

Taxa pe valoare adăugată („TVA”)

În ceea ce privește înregistrarea, anularea înregistrării și reînregistrarea în scopuri de TVA, condiția justificării „intenției și capacității de a desfășura activitate economică” este eliminată. În conformitate cu noile prevederi, validarea înregistrării în scopuri de TVA se va face în funcție de riscul fiscal al contribuabililor.

Criteriile pentru evaluarea riscului fiscal urmează a fi stabilite prin ordin al Președintelui ANAF. Ne așteptăm astfel la un plus de transparență cu privire la elementele și condițiile necesare înregistrării și păstrării unui cod de TVA.

Prezenta prevedere intră în vigoare la data de 1 octombrie 2017.

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este divizia de consultanţă fiscală a Ţuca Zbârcea & Asociaţii, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanţi fiscali autorizaţi, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacţiilor, consultanţă fiscală operaţională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale şi audit, audituri ale autorităţilor fiscale şi soluţionarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor şi a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autorităţile fiscale), conformare şi reprezentare fiscală, precum şi stabilirea preţurilor de transfer.

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.

Alexandru Cristea, Tax Partner

Alexandru Cristea, Tax Partner

+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro
Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close