Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – Noiembrie 2017

feature photo

Sumar:

1. Proiect de Ordonanță de Urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal – publicat în data de 26.10.2017 („Proiect pentru modificarea Codului Fiscal”)

Proiect pentru modificarea Codului Fiscal

Conform Proiectului pentru modificarea Codului Fiscal, publicat la sfârșitul săptămânii trecute pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice, sunt propuse o serie de modificări care vizează în principal aria de impozitare directă, după cum urmează:

1. Impozit pe venit
Proiectul pentru modificarea Codului Fiscal propune o micșorare a ratei impozitului pe venit de la 16% la 10% începând cu 1 ianuarie 2018, pentru veniturile obținute din: activități independente, salarii și asimilate salariilor, cedarea folosinței bunurilor, investiții, pensii, activități agricole, silvicultură și piscicultură, premii și alte surse.

2. Contribuții sociale obligatorii
Începând cu 1 ianuarie 2018, în cazul veniturilor din salarii și asimilate salariilor, se propune transferul către angajat a sarcinii fiscale a obligațiilor privind contribuțiile sociale obligatorii datorate de angajator. Cu toate acestea, angajatorul va avea în continuare obligația de a reține și de a vira sumele respective la bugetul de stat.
De asemenea, se propune reducerea numărului contribuțiilor sociale de la 6 la 3, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția asiguratorie pentru muncă.
Astfel, pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, contribuțiile sociale obligatorii vor fi: CAS (datorată de angajați) – 25% în cazul condițiilor normale de muncă, – 4% în cazul condițiilor deosebite de muncă, – 8% în cazul condițiilor speciale de muncă, CASS (datorată de angajați) – 10%, contribuția asiguratorie pentru muncă (datorată de angajatori) – 2,25%.
De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri din activități independente vor putea alege baza de calcul a CAS (i.e. cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară), în timp ce baza de calcul pentru CASS va fi stabilită la nivelul salariului minim brut pe țară.

3. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor
Conform noilor propuneri, încadrarea societăților ca microîntreprinderi nu va mai lua în considerare plafonul de până în 500.000 euro pentru cifra de afaceri. Astfel, societățile care la 31 decembrie 2017 vor avea venituri sub 1.000.000 euro, vor deveni microîntreprinderi începând cu 1 ianuarie 2018, datorând impozit pe veniturile înregistrate în cotă de 1% sau 3% în funcție de numărul de angajați.
Dacă, în cursul unui an fiscal, o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit această limită.
De asemenea, se elimină restricțiile privind domeniile de activitate ale microîntreprinderilor. Astfel, vor putea deveni microîntreprinderi și societățile care vor desfășura activități de consultanță, bancare, în domeniul jocurilor de noroc, asigurărilor, etc.

4. Transpunerea prevederilor Directivei 2016/1164/UE („Directiva”) în domeniul legislației naționale
a) Limitarea deductibilității dobânzii și a altor costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic
Se propune înlocuirea prevederilor curente referitoare la deductibilitatea cheltuielilor cu dobânda și a pierderilor din diferențe de curs valutar cu un set nou de reguli conform prevederilor Directivei. Astfel, costurile excedentare ale îndatorării , care depășesc plafonul deductibil de 200.000 euro, sunt deductibile limitat, în perioada fiscală în care sunt suportate, până la nivelul a 10% din baza de calcul.
Baza de calcul este reprezentată de diferența dintre veniturile și cheltuielile înregistrate conform reglementărilor contabile aplicabile, în perioada fiscală de referință, din care se scad veniturile neimpozabile și la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit, costurile excedentare ale îndatorării, precum și sumele deductibile reprezentând amortizarea fiscală. În condițiile în care baza de calcul are o valoare negativă sau egală cu zero, cheltuielile excedentare ale îndatorării sunt nedeductibile în perioada fiscală de calcul, putând însă să fie reportate fără limită de timp în anii fiscali următori și în aceleași condiții de deducere.
b) Impozitarea la ieșire
Prin intermediul acestui mecanism propus, în cazul în care un contribuabil transferă active sau își mută rezidența fiscală într-o altă jurisdicție, se taxează câștigul de capital creat reprezentând diferența între valoarea de piață și valoarea fiscală, chiar dacă acest câștig nu a fost realizat până în momentul ieșirii.
c) Regula antiabuz
Prin intermediul acestei reguli se acordă autorităților naționale posibilitatea de a refuza contribuabililor beneficiile fiscale obținute din aranjamente abuzive. Deși se propune reglementarea printr-un articol separat, se face, de asemenea, referire la prevederile existente în Codul Fiscal la art. 11.
d) Reguli privind societățile străine controlate
Prin această regulă se atribuie veniturile unei societăți străine controlate, supusă unui impozit scăzut în țara de reședință, către contribuabilul român (societate-mamă), care devine astfel impozabil pentru aceste venituri atribuite, potrivit regulilor societăților străine controlate, în România.
Criteriile de identificare ale unei societăți străine controlate au în vedere procentul de deținere (i.e. entitatea este deținută mai mult de 50% de un contribuabil român, plătitor de impozit pe profit) precum și impozitul pe profit plătit efectiv de către entitatea controlată (numai dacă diferența dintre impozitul pe profit care ar fi fost perceput în România pentru aceleași operațiuni și impozitul pe profit plătit efectiv de către entitatea controlată este mai mare decât acesta din urmă).
Veniturile care ar putea fi atribuite contribuabilului român sunt veniturile pasive, ca de exemplu veniturile din dobânzi, redevențe, dividende, etc.

Experţii fiscali din cadrul Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocaţii firmei cu experienţă în gestionarea diverselor problematici de procedură şi contencios fiscal, asistând şi reprezentând clienţi dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligaţii fiscale, facilităţi fiscale ori contribuţii de orice natură la bugetele de stat. Ţuca Zbârcea & Asociaţii Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociaţia pentru Reformarea Sistemului de Impozite şi Taxe.

Alexandru Cristea
Tax Partner
+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close