Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – Februarie 2018

Sumar:

 1. Ordonanța de Urgență nr. 3/2018 privind unele măsuri fiscal bugetare – schema de compensare pentru angajații care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, precum și alte măsuri

Schema de compensare pentru angajații care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit, precum și alte măsuri

În Monitorul Oficial nr. 125/08.02.2018 s-a publicat Ordonanța de Urgență nr. 3/2018 („OUG 3/2018”) privind unele măsuri fiscal bugetare, în vederea:

 • asigurării condițiilor necesare pentru ca salariile nete ale angajaților care beneficiază de scutire de la plata impozitului pe venit să nu fie diminuate începând cu 1 ianuarie 2018 ca urmare a OUG 79/2017 (prin care, printre altele, contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate sunt transferate în sarcina angajatului);
 • evitării unor disfuncționalități care apar ca urmare a noilor prevederi legale aplicabile în 2018 în cazul indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate acordate pe perioada de concediu medical, precum și pentru persoanele fizice care obțin venituri din salarii în baza unui contract de muncă cu normă întreagă sau timp parțial.
 1. Asigurarea venitului net pentru angajații din domeniul IT, cercetare-dezvoltare, precum și cei care desfășoară activități cu caracter sezonier sau sunt încadrate ca persoane cu handicap

Măsura prevăzută de OUG 3/2018 constă în suportarea de la bugetul de stat a unei părți din contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) datorată de persoanele fizice menționate anterior și care realizează venituri din salarii în baza contractelor de muncă aflate în derulare la data de 31 decembrie 2017.

Măsura este condiționată de efectuarea de către angajator a transferului sarcinii fiscale a contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, respectiv de majorarea venitului salarial brut cu cel puțin 20% față de nivelul din luna decembrie 2017.

Așadar, pentru acești angajați, CASS se reține parțial (în raport cu CASS datorată), astfel încât venitul salarial net pentru luna decembrie 2017 să fie menținut și pentru anul 2018. CASS reținută se determină ca diferență între venitul brut aferent anului 2018 (majorat) și următoarele:

 • contribuția de asigurări sociale (CAS), calculată și reținută integral, potrivit Codului Fiscal;
 • venitul salarial net corespunzător venitului brut aferent lunii decembrie 2017.

Prin OUG 3/2018 sunt reglementate și aspecte de natură procedurală pentru aplicarea acestei măsuri.

Ca efect al prevederilor OUG 3/2018 și a modalității de calcul a CASS care se va suporta de către bugetul de stat, se rețin următoarele:

 • în cazul majorărilor salariale cu mai puțin de 20%, OUG 3/2018 nu aduce beneficii;
 • în cazul majorărilor salariale cu mai mult de 20%, CASS suportată din bugetul de stat scade degresiv, până la zero, cu cât majorarea este mai mare;
 • acordarea compensării CASS de la bugetul de stat se face doar pentru contractele de muncă aflate în derulare la 31 decembrie 2017.
 1. Calculul CAS în cazul persoanelor care beneficiază de concedii medicale

Începând cu 1 ianuarie 2018, baza de calcul a CAS în cazul persoanelor fizice care beneficiază de concedii medicale și de indemnizații de asigurări sociale de sănătate, cu excepția cazurilor de accident de muncă sau boală profesională este reprezentată de indemnizația de asigurări sociale de sănătate (comparativ cu 35% din câștigul salarial mediu brut).

 1. CAS și CASS pentru venituri din salarii obținute în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial

În cazul persoanelor fizice care obțin venituri din salarii în baza unui contract de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, pentru care nivelul CAS și CASS datorat nu poate fi mai mic decât nivelul contribuțiilor aferente salariului de bază minim brut pe țară, se prevede că acești angajați suportă CAS și CASS la nivelul venitului brut realizat efectiv iar diferența de contribuții până la nivelul salariului minim se suportă de către angajator, în numele angajatului.

 

Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.

Alexandru Cristea
Tax Partner
+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax

 

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close