Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – 28 martie 2018

Sumar:

  1. Legea nr. 72/2018 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 pentru
    modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

 

Act normativ pentru modificarea Codului Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 260/23.03.2018 s-a publicat Legea nr. 72/2018 („Legea 72/2018”) privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2017 („OG 25/2017”), care modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea actului normativ menționat:

1. Impozit pe profit

Legea 72/2018 a modificat prevederile inițial introduse prin OG 25/2017 referitoare la regula de deductibilitate aplicabilă creanțelor cesionate începând cu 1 ianuarie 2018 („cheltuielile reprezentând valoarea creanțelor înstrăinate sunt deductibile în limita unui plafon de 30% din valoarea creanțelor înstrăinate”).

Noua regulă de deductibilitate prevede că, în cazul creanţelor cesionate, pierderea netă reprezentând diferenţa dintre preţul de cesiune şi valoarea creanţei cesionate este deductibilă în limita unui plafon de 30% din valoarea acestei pierderi. Mai mult, în
cazul în care cesionarul cedează creanţa, pierderea netă se determină ca diferenţă între preţul de cesiune şi costul de achiziţie al creanţei.

Separat, în cazul instituţiilor de credit, în situaţia în care creanţele cesionate sunt acoperite parţial sau integral cu ajustări pentru pierderi aşteptate, precum şi în situaţia în care creanţele sunt scoase din evidenţă în conturi în afara bilanţului şi apoi sunt cesionate, 70% din diferenţa dintre valoarea creanţei înstrăinate şi preţul de cesiune reprezintă elemente similare veniturilor.

2. Impozit pe venit

La capitolul privind activitățile independente au fost introduse în categoria cheltuielilor deductibile limitat serviciile medicale furnizate sub formă de abonament plătite în scopul personal al contribuabilului.

3. TVA

Plafonul de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzut la art. 310 din Codul fiscal, a fost majorat la nivelul de 88.500 euro, respectiv 300.000 lei (echivalentul în moneda națională este calculat prin utilizarea cursului de schimb de la data aderării), nivelul anterior fiind de 65.000 euro, respectiv 220.000 lei. Acesta intră în vigoare de la 1 aprilie 2018. De asemenea, au fost prevăzute reguli tranzitorii aplicabile în anul 2018 cu privire la modul de punere în practică a noului plafon.

Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare
fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.

Alexandru Cristea
Tax Partner
+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close