Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – Aprilie 2018

feature photo

Sumar:

 1. Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

Act normativ pentru modificarea Codului Fiscal

În Monitorul Oficial nr. 291/30.03.2018 s-a publicat Ordonanţa de urgenţă nr. 25/2018 („OUG 25/2018”) privind modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare, care modifică prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele modificări aduse Codului Fiscal prin publicarea actului normativ menţionat:

 1. Impozit pe profit
 • Introducerea unei noi declaraţii informative privind beneficiarii sponsorizărilor acordate

Plătitorii de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări si/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective, până la termenul general de 25 martie a anului următor.

 1. Impozitul pe veniturile obţinute de microîntreprinderi
 • Posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru aplicarea prevederilor Titlului II

Prin intermediul OUG 25/2018, se introduce posibilitatea microîntreprinderilor de a opta pentru aplicarea prevederilor privind impozitul pe profit. Astfel, microîntreprinderile care au un capital social de cel puţin 45.000 lei si au cel puţin doi salariaţi pot opta o singură dată pentru trecerea la impozitul pe profit, opţiunea fiind definitivă.

Dacă aceste condiţii nu sunt respectate, se va reveni la sistemul microîntreprinden’lor, începând cu anul fiscal următor celui în care capitalul social este redus sub valoarea de 45.000 lei si/sau numărul salariaţilor scade sub doi. În cazul în care numărul salariaţilor scade sub doi, limita trebuie reîntregită în termen de 60 de zile pentru a putea aplica în continuare prevederile impozitului pe profit.

Calculul si plata impozitului pe profit de către microîntreprinderile care optează să aplice acest sistem se efectuează luând în considerare veniturile si cheltuielile realizate începând cu trimestrul respectiv.

 • Stimulent fiscal pentru microîntreprinderile care acordă sponsorizări

Separat, OUG 25/2018 prevede acordarea unui stimulent fiscal microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări pentru susţinerea entităţilor nonprofit si a unităţilor de cult care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat. Astfel, pentru trimestrul în care s-a efectuat sponsorizarea, valoarea impozitului pe veniturile microîntreprinderilor poate fi redusă cu 20%. Sumele care nu sunt scăzute din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

În ceea ce priveşte obligaţiile declarative, microîntreprinderile si companiile plătitoare de impozit pe profit care efectuează sponsorizări au obligaţia de a depune o declaraţie informativă privind beneficiarii sponsorizărilor, aferentă anului în care au înregistrat cheltuielile respective.

Termenele de depunere ale acestei declaraţii sunt următoarele:

 • până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
 • până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situaţiile în care se optează pentru trecerea la sistemul de impunere aferent impozitului pe profit.
 1. Impozit pe venit
 • Individualizarea veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă în categoria veniturilor din activităţi independente

Conform OUG 25/2018, sunt introduse în categoria veniturilor din activităţi independente veniturile realizate în baza contractelor de activitate sportivă. Impozitul aferent se calculează prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului brut si se reţine la sursă de către plătitorii de venituri, la momentul plăţii veniturilor.

Impozitul calculat si reţinut este impozit final si se plăteste la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut.

 • Suplimentarea procentului din impozitul pe venit ce poate fi direcţionat de contribuabil

Faţă de posibilitatea contribuabililor de a direcţiona 2% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează si funcţionează în condiţiile legii si a unităţilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, OUG 25/2018 introduce posibilitatea direcţionării unui procent suplimentar de 3,5% din impozitul pe venit pentru susţinerea entităţilor nonprofit si a unităţilor de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditaţi cu cel puţin un serviciu social licenţiat.

Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.

Alexandru Cristea
Tax Partner
+4 037 413 61 15
alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8
America House, Aripa de Vest, et. 8
Sector 1, 011141, Bucureşti, România
T + 4 021 204 88 90
F + 4 021 204 88 99
E office@tuca.ro
www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close