Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private

feature photo

În M.Of. nr. 646 din 25 iunie 2018 a fost publicat Ordinul nr. 1825/2018 al preşedintelui ANAF pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private”.

Conform instrucţiunilor de completare:

I. Depunerea declarației

1. Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se completează și se depune de către:

a) contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;

b) contribuabilii care intră sub incidența Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, care plătesc și impozit pe profit și care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private;

c) contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, potrivit legii. În situația îndeplinirii de către succesorii persoanelor/entităților care și-au încetat existența a obligațiilor fiscale aferente perioadei în care persoana/entitatea a avut calitatea de subiect de drept fiscal, se bifează rubrica «Declarație depusă potrivit art. 90 alin. (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală» și se completează codul de identificare fiscală al succesorului. De asemenea, la secțiunea «Date de identificare a contribuabilului», la rubrica «Cod de identificare fiscală» se înscrie codul de identificare fiscală al entității care și-a încetat existența.

Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private se depune împreună cu anexa la Declarația informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private în situația în care suma reportată aferentă sponsorizărilor/mecenatului/burselor private acordate anterior anului 2018, respectiv anterior anului fiscal modificat care începe în anul calendaristic 2018 nu poate fi individualizată pe fiecare beneficiar.

2. Termenul de depunere a declarației

Contribuabilii, plătitori de impozit pe profit, care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private au obligația de a depune declarația informativă până la termenul de depunere a declarației anuale de impozit pe profit, respectiv:

a) până la data de 25 martie inclusiv a anului următor, respectiv până la data de 25 februarie inclusiv a anului următor în cazul contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

b) până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin. (5) lit. a) și b) care depun declarația până la data de 25 a celei de-a doua luni inclusiv de la închiderea anului fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

Contribuabilii, plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, care efectuează sponsorizări, potrivit legii, au obligația de a depune declarația informativă până la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;

b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile prevăzute la art. 48 alin. (31) și art. 52 din Codul fiscal;

c) până la data depunerii situațiilor financiare, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă cu lichidare;

d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

(…)”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close