Zoom IN: Impozitarea celor mai întâlnite venituri obținute de persoane fizice și modul de declarare a acestora în Declarația unică

feature photo

Acest text constituie un fragment din articolul Impozitarea celor mai întâlnite venituri obținute de persoane fizice și modul de declarare a acestora în Declarația uni, publicat în revista Curierul fiscal nr. 6/2018.

 

Autori:

Ramona Chițu (Moisă)Tax Director al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

Andreea SavencuTax Consultant al Țuca Zbârcea & Asociații Tax

 

Sumar:

I. Scurt istoric legislativ

II. Ce presupune Declarația unică

III. Completarea Declarației unice în anul 2018

IV. Exemplu practic cu privire la veniturile obținute începând cu anul 2018

1. Impozit pe venit

2. Contribuții sociale obligatorii

3. Raportarea acestor venituri în Declarația unică

V. Concluzii

 

Rezumat:

Pe măsură ce se apropie termenul limită prevăzut pentru depunerea Declarației unice de către persoanele fizice autorizate (PFA) și alte categorii de contribuabili care obțin venituri impozabile (31 iulie), nelămuririle legate de completarea acestui formular se întețesc. Astfel, în următoarele rânduri vom prezenta principalele aspecte legate de modul de impozitare a celor mai întâlnite venituri obținute de persoanele fizice, aspecte generale cu privire la Declarația unică, analizând de asemenea și modul de completare a acesteia prin intermediul unui exemplu practic.

 

Extras:

(…)

Prin intermediul Declarației unice, începând cu veniturile obținute în 2018, se introduce sistemul de autoimpunere conform căruia declararea și stabilirea obligațiilor fiscale vor fi efectuate direct de către contribuabili. Pentru veniturile obținute în 2017, autoritățile fiscale păstrează în continuare responsabilitatea emiterii de decizii de impunere pe baza cărora vor fi stabilite obligațiile fiscale de plată.

Prin această Declarație se va definitiva impozitul aferent veniturilor obținute în anul precedent și se vor declara veniturile estimate a se obține în cursul anului în care se depune Declarația.

Principalele categorii de venituri realizate în anul precedent care trebuie declarate de persoanele fizice în Declarația unică provin din:

 • activități independente;

 • cedarea folosinței bunurilor;

 • activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real;

 • piscicultură şi/sau silvicultură;

 • transferul titlurilor de valoare şi orice alte operaţiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum şi din transferul aurului financiar;

 • jocuri de noroc realizate de către persoanele fizice ca urmare a participării la jocuri de noroc la distanţă şi festivaluri de poker;

 • alte surse, pentru care contribuabilii au obligația depunerii declarației.

Cu privire la veniturile estimate, declarația unică se completează pentru următoarele categorii de venituri:

 • activități independente;

 • drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care impozitul se reține la sursă;

 • cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă;

 • activități agricole impuse în sistem real;

 • silvicultură și piscicultură.

De asemenea, persoanele fizice care realizează venituri din străinătate care sunt impozabile în România au obligația de a le înscrie în Declarația unică. În plus, contribuabilii care încetează să mai aibă domiciliul fiscal în România vor depune Declarația unică la organul fiscal în a cărui rază teritorială au avut domiciliul fiscal, pentru perioada în care aceștia au avut domiciliul în România.

În ceea ce privește termenul de depunere a Declarației, sunt prevăzute măsuri tranzitorii pentru veniturile obținute în anul 2017, precum și cele estimate pentru anul 2018, termenul de depunere în acest caz fiind 31 iulie 2018. Totuși, începând cu veniturile realizate în anul 2018 termenul de depunere a Declarației unice este 15 martie, anul viitor.

De asemenea, în anul 2018 se acordă următoarele bonificații:

 • depunerea Declaraţiei unice prin mijloace electronice la distanță (respectiv spațiu privat virtual sau cu semnătură electronică) până la 31 iulie 2018 inclusiv și plata impozitului datorat până la data de 15 martie 2018 inclusiv, se recompensează prin acordarea unei bonificaţii de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la această dată. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual plătit.
 • plata cu anticipaţie a impozitului pe venit până la data de 15 decembrie 2018 este recompensată prin acordarea unei bonificaţii de 5% din impozitul pe venit anual estimat plătit integral până la această dată. Valoarea bonificaţiei diminuează impozitul pe venitul net anual estimat plătit.

Dacă sunt îndeplinite ambele condiții, bonificațiile sunt cumulative.

De asemenea, în Monitorul Oficial nr. 442 din 25 mai 2018 s-a publicat Hotărârea pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 2016, care aduce clarificări cu privire la posibilitatea de redirecționare a unei cote din impozitul pe venit datorat de către contribuabili.

Astfel, aceștia pot direcționa o sumă reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul datorat pe venitul/câștigul net anual impozabil prin depunerea la organul fiscal competent a Declarației unice până la termenul legal de depunere a acesteia, după cum urmează:

 • 2% pentru entitățile nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii, precum și unitățile de cult

sau

 • 2% pentru acordarea de burse private

sau

 •  3,5% pentru entitățile nonprofit și unitățile de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.

(…)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close