Au fost publicate Normele privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 721 din 21 august 2018 au fost publicate Normele privind autorizarea auditorilor financiari și a firmelor de audit în România, recunoașterea firmelor de audit din alte state membre, retragerea și redobândirea autorizării, din 10.08.2018.

Din cuprins:

“Art 4. Autorizarea ca auditor financiar

(1) În vederea autorizării, pentru persoanele care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 se întocmește un dosar de autorizare.

(2) Dosarul de autorizare a persoanei fizice este constituit pe baza dosarului întocmit pentru examenul de competență conform normelor ASPAAS pentru organizarea și desfășurarea examenului de competență, completat cu documentele prevăzute de prezentele norme.

(3) În vederea autorizării, persoanele prevăzute la art. 3 depun la ASPAAS, personal sau prin delegat cu procură – împuternicire notarială specială, în termen de maximum 30 de luni de la data afișării rezultatelor finale ale examenului de competență, următoarele documente în completarea dosarului întocmit pentru înscrierea la examenul de competență:

a) cerere de autorizare (conform anexei nr. 1 – Cererea de autorizare pentru persoane fizice);

b) declarație pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație;

c) cazier judiciar în termenul legal de valabilitate;

d) orice alt document solicitat de ASPAAS în procesul de analiză.

(4) Termenul rezervat analizei dosarului de autorizare, eliberării de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) a dovezii de înscriere ca membru și înregistrării în Registrul public electronic al auditorilor financiari și firmelor de audit (Registrul public electronic), după caz, este de 6 luni de la depunerea dosarului de autorizare.

(5) În cazul în care cererea de autorizare și declarația pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condiției de bună reputație nu sunt depuse în termenul prevăzut la alin. (3) și se depășește termenul stabilit pentru analiza dosarului de autorizare, înscriere ca membru la organismul profesional și înregistrare în Registrul public electronic, respectiv de 36 de luni de la afișarea rezultatelor finale ale examenului de competență, atunci autorizarea se va putea acorda doar în baza promovării unui interviu.

(6) Interviul prevăzut la alin. (5) constă în verificarea deținerii unui nivel corespunzător de cunoștințe tehnice din domeniul contabilității și auditului, inclusiv ISA și ISQC, precum și cunoștințe din legislația românească relevante pentru auditul statutar.

(7) În vederea înscrierii la interviul prevăzut la alin. (5), persoanele fizice trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din prezentele norme.

(8) În vederea susținerii interviului prevăzut la alin. (5), se depune la sediul ASPAAS, personal ori prin delegat cu procura – împuternicirea notarială specială, un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cerere de înscriere la interviu;

b) cazierul judiciar, aflat în termenul legal de valabilitate;

c) declarația pe propria răspundere privind respectarea condiției de bună reputație, conform reglementărilor ASPAAS privind buna reputație.

(…)”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close