TVA-ul pentru turism şi activităţi conexe se reduce la 5%, de la 9%, de la 1 noiembrie

Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență iniţiată de Ministerul Finanţelor Publice prin care se reduce cota Taxei pe Valoarea Adăugată pentru turism și activități conexe. Tododată, actul normativ prevede mai multe măsuri pentru încurajarea conformării voluntare la plată a contribuabililor, precum și modalități de sprijin pentru autoritățile locale.

În ceea ce privește TVA:

De la 1 noiembrie 2018, se extinde aplicarea cotei reduse de TVA de 5% pentru:
– cazarea în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping;
– serviciile de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice, altele decât berea;
– dreptul de utilizare a facilităților sportive, în scopul practicării sportului și educației fizice, altele decât cele scutite deja;
– serviciile constând în permiterea accesului în parcuri de distracții și în parcuri recreative.
Măsura are în vedere stimularea turismului în România, reducerea evaziunii fiscale, creșterea consumului intern și stimularea creșterii economice.

Tot de la 1 noiembrie 2018 se va elimina cota redevenței pentru apa geotermală și apa minerală naturală utilizată pentru consumul populației la buvetele publice. Prin această măsură se urmărește susținerea turismului balnear și diminuarea costurilor pentru producerea energiei termice în sistemele care folosesc apa geotermală.

În domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale:

Se va acorda o bonificație de 10% pentru plata anticipată a unor obligații fiscale, atât pentru cele aferente anului 2017, cât și pentru cele aferente anilor anteriori.

În perioada următoare, ANAF va emite notificări către contribuabili, cu termen de plată 30 iunie 2019.
Contribuabilii care vor primi, în perioada următoare, decizii de impunere pentru definitivarea impozitului pe venit sau a CAS aferente anilor fiscali precedenţi, vor beneficia de bonificația de 10% dacă își achită obligațiile până la 15 decembrie 2018. Bonificaţia acordată la plata CAS se suportă de la bugetul de stat.

Contribuabilii care vor primi decizii de impunere pentru definitivarea CASS aferentă anilor fiscali precedenţi, la începutul anului 2019, au același termen de plată – 30 iunie 2019 – și vor beneficia de bonificația de 10% dacă-și achită obligațiile până la 31 martie 2019.

Sprijin pentru UAT-uri

Administrațiile publice locale vor avea posibilitatea să contracteze împrumuturi în condiții avantajoase de la Trezorerie, în limita a 450 de milioane de lei, pentru asigurarea energiei termice pentru populație în sezonul rece.

Împrumuturile pot fi contractate numai cu avizul Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale și numai dacă la data depunerii documentației UAT-urile nu au restanțe la împrumuturile contractate anterior. Documentele necesare în vederea obţinerii împrumutului se depun până la data de 29 noiembrie 2018 la direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice.

În domeniul ajutorului de stat

Se creează cadrul legal care va permite utilizarea cât mai rapidă a întregului buget al unei scheme de ajutor de stat prevăzut pe întreaga perioadă de valabilitate a acesteia.

Ministerul Finanțelor Publice va putea repartiza pe maxim 5 ani disponibilul rezultat din diferența dintre creditele de angajament aprobate și creditele bugetare aprobate pe anul curent și estimate pe următorii 3 ani.

Administrarea eficientă a împrumuturilor contractate de UAT-uri

MFP a completat art. 63 din Legea nr. 273/2006, cu prevederi legate de obligativitatea autorităților administrației publice locale de a notifica Comisia de autorizare a împrumuturilor locale (CAÎL) în legătură cu efectuarea tragerilor autorizate pentru anul respectiv din finanțările rambursabile contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale.

Termenul limită este 15 august al fiecărui an, iar pentru 2018 data de 15 octombrie. În caz contrar, CAÎL anulează sumele autorizate ca trageri pentru anul respectiv și le alocă altor UAT-uri care au proiecte de investiții în derulare. De asemenea, autoritățile locale, care nu efectuează trageri până la finalul anului în cuantumul notificat către CAÎL, vor plăti o penalitate de 2% pentru sumele autorizate și netrase. Această penalitate, care va reprezenta venit la bugetul de stat, urmează să fie calculată și achitată de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale până la data de 31 martie a anului următor. Noile prevederi sunt necesare ca urmare a faptului că în practica CAÎL s-a constatat că au fost și sunt unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale care nu au utilizat integral sumele autorizate şi astfel au blocat finanţarea unor investiții publice de interes local.

Sursă: Ministerul Finanţelor Publice

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close