A fost publicată Hotărârea nr. 780/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 850 din 8 octombrie 2018 a fost publicată Hotărârea nr. 780/2018 privind decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013.

 

Din Cuprins:

Art. 1. 

Se aprobă decertificarea definitivă a cheltuielilor cuprinse în declarația finală de cheltuieli și aplicația de plată a soldului final aferentă Programului operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013, transmisă Comisiei Europene la data de 31 martie 2017, reprezentând:

a) corecții financiare care au fost aplicate de Autoritatea de management pentru Programul operațional sectorial Dezvoltarea resurselor umane, denumită în continuare AM POSDRU, prin titluri de creanță, contestate de către debitori la instanțele judecătorești, conform art. 51 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSDRU în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate de beneficiari, conform art. 8 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, pentru care nu erau emise hotărâri judecătorești definitive la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

b) corecții financiare care au fost aplicate de AM POSDRU prin titluri de creanță, precum și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSDRU în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, care se aflau în termenul legal de contestare administrativă la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

c) corecții financiare care au fost aplicate de AM POSDRU prin titluri de creanță, precum și cheltuieli care au fost incluse de beneficiari în cereri de rambursare, neautorizate de AM POSDRU în baza prevederilor art. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare, contestate administrativ de către beneficiari, pentru care autoritatea de management a emis decizii motivate prin care au fost respinse aceste contestații, și care se aflau în termenul legal de contestare la instanțele judecătorești la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

d) cheltuieli care făceau obiectul verificărilor în curs de desfășurare cu privire la suspiciuni de neregulă la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

e) cheltuieli aferente unor cereri de rambursare care au fost autorizate, rambursate și declarate de către AM POSDRU și pentru care mai erau necesare anumite tipuri de verificări la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

f) cheltuieli aferente unor cereri de rambursare care au fost autorizate și rambursate de către AM POSDRU, nedeclarate și pentru care mai erau necesare anumite tipuri de verificări la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

g) cheltuieli pentru care au fost formulate constatări/recomandări cu impact financiar în rapoartele finale ale Autorității de Audit/Autorității de Certificare și Plată, denumite în continuare AA/ACP, care nu au fost acceptate/nu au fost confirmate/au fost confirmate parțial de către AM POSDRU, iar AA/ACP nu a fost de acord, la momentul transmiterii declarației finale de cheltuieli și aplicației de plată a soldului final;

h) sume care reprezintă reglarea cheltuielilor pentru care a fost întreprinsă măsura deducerii procentuale definitive, ca urmare a aplicării prevederilor legislației în vigoare la momentul efectuării operațiunilor și a Hotărârii Guvernului nr. 652/2015 privind aplicarea de corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial “Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013, cu completările ulterioare.

(…)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close