Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – octombrie 2018

feature photo

Sumar:

  1. Ordonanța de urgență nr. 89 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative („Ordonanța 89/2018”);
  2. Ordinul nr. 2323/2018 pentru aprobarea termenului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere privind stabilirea contribuțiilor de asigurări sociale datorate de persoanele fizice pentru anii 2016 și 2017 („Ordinul 2323/2018”).

Acte normative privind aspecte fiscale

Ordonanța 89/2018 precum și Ordinul 2323/2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 854/09.10.2018, reglementează câteva aspecte fiscale și aduc modificări Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal („Codul Fiscal”).

În cele ce urmează, vă prezentăm principalele aspecte cuprinse în cadrul actelor normative menționate:

  1. Tratamentul fiscal pentru operațiunile specifice efectuate ca urmare a aplicării IFRS 9 „Instrumente financiare”

La calculul rezultatului fiscal, la momentul vânzării/cesionării titlurilor de participare, contribuabilii care aplică IFRS și care înregistrează evaluarea titlurilor de participare la valoarea justă, prin alte elemente ale rezultatului global, tratează sumele reprezentând diferențele din evaluare/reevaluare, care se regăsesc în debitul/creditul conturilor de rezerve, ca elemente similare cheltuielilor/veniturilor, dacă la data vânzării/cesionării, acestea nu sunt considerate venituri neimpozabile.

  1. Obligația de plată a CASS de către contribuabilii care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 22.800 RON, pentru care s-a emis Decizie de impunere

Contribuabilii care estimează venituri anuale cumulate sub plafonul de 22.800 RON își pot exprima opțiunea de a plăti CASS prin depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice sau prin depunerea unei notificări în acest sens către organul fiscal.

Decizia de impunere emisă pentru aceste persoane produce efecte până la data depunerii declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Încetarea obligațiilor de plată a CASS stabilită prin decizia de impunere se face prin declararea veniturilor în declarația unică.

  1. Deciziile de impunere emise pentru definitivarea impozitului anual pe veniturile realizate de persoanele fizice, precum și a CAS și CASS pentru anii 2014-2017

Ordinul 2323/2018 stipulează faptul că autoritățile fiscale vor stabili obligațiile anuale de plată a CAS datorate de persoanele fizice pentru anii fiscali 2016 și 2017 și vor emite deciziile de impunere anuală pentru aceste obligații, până la data de 30 octombrie 2018.

În cazul deciziilor de impunere anuale pentru definitivarea impozitului pe veniturile realizate de persoanele fizice în anul 2017, precum și pentru definitivarea CAS datorată de persoanele fizice pentru perioada 2016-2017, emise după data intrării în vigoare a Ordonanței 89/2018, termenul de plată pentru sumele stabilite prin aceste decizii este data de 30 iunie 2019.

Dacă sumele stabilite prin deciziile de impunere sunt plătite integral până la data de 15 decembrie 2018 inclusiv, se va acorda o bonificație de 10% din valoarea acestora.

În cazul deciziilor de impunere anuale pentru definitivarea CASS datorată de persoanele fizice pentru perioada 2014-2017, emise după data intrării în vigoare a Ordonanței 89/2018, termenul de plată pentru sumele stabilite prin aceste decizii este data de 30 iunie 2019.

Dacă sumele stabilite prin deciziile de impunere sunt plătite integral până la data de 31 martie 2019 inclusiv, se va acorda o bonificație de 10% din valoarea acestora.

  1. Modificarea cotei reduse de TVA aplicabilă anumitor servicii

Conform modificărilor aduse prin OUG 89/2018, atât pentru serviciile de cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping, cât și pentru serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea care se încadrează la codul NC 22 03 00 10, cota aplicabilă va fi de 5% începând cu 1 noiembrie 2018.

  1. Introducerea unor noi servicii care beneficiază de cotă redusă de TVA

De la 1 noiembrie 2018 se va extinde sfera serviciilor asupra cărora se aplica cota redusă de TVA de 5% incluzând și accesul la bâlciuri, parcuri de distracții și parcuri recreative ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9321 și 9329.

De asemenea, va mai beneficia de cota redusă de TVA de 5% și dreptul de utilizare a facilităților sportive ale căror activități sunt încadrate la codurile CAEN 9311 și 9313 în scopul practicării sportului și educației fizice.

Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat. Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este societate membră a A.R.S.I.T. – Asociația pentru Reformarea Sistemului de Impozite și Taxe.

Alexandru Cristea

Tax Partner

+4 037 413 61 15

alexandru.cristea@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro/tax

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close