Zoom IN: Criterii pentru determinarea beneficiarului efectiv al dividendelor/dobânzilor și al abuzului. Aspecte practice privind aplicarea Directivelor Europene pentru plata dividendelor și a dobânzilor

Acest text constituie un fragment din articolul  Criterii pentru determinarea beneficiarului efectiv al dividendelor/dobânzilor și al abuzului. Aspecte practice privind aplicarea Directivelor Europene pentru plata dividendelor și a dobânzilor, publicat în revista Curierul fiscal nr. 9/2018.

Autori:

Ionuț MăstăcăneanuDirector KPMG România

Diana Drăgulin, Associate Manager KPMG România

Elena Căpățînă, Senior Assistant KPMG România

Sumar: Avocatul General a emis șase opinii prin care se punctează criteriile care trebuie să fie avute în vedere pentru determinarea calității de beneficiar efectiv al entității care primește dividende sau dobânzi de la filialele sale, în scopul aplicării prevederilor Directivelor Europene. De asemenea, sunt aduse clarificări privind determinarea situațiilor în care contribuabilii abuzează de prevederile favorabile ale Directivelor cu scopul eludării taxelor și impozitelor. Structurile analizate sunt similare cu cele din care fac parte și contribuabili din România, iar aceștia se pot preleva acum de argumentele Avocatului General în discuțiile cu autoritățile fiscale românești.

Extras:

(…)

Beneficiarul efectiv în cazul dividendelor

 Cazurile C-116/16 și C-117/16 înaintate spre deliberare Curții Europene de Justiție supun spre analiză condițiile în care pot fi aplicate prevederile favorabile ale PSD în ceea ce privește impozitul cu reținere la sursă în cazul distribuirii dividendelor de la filiale rezidente în Danemarca societăților-mamă rezidente în alte state membre ale Uniunii Europene.

În primul rând, AG subliniază faptul că prevederile favorabile ale PSD privind scutirea de impozit la sursă a dividendelor plătite de o filială către societatea-mamă din alt stat membru UE au fost introduse pentru a asigura un tratament fiscal uniform tuturor tranzacțiilor naționale și transfrontaliere ce au loc între societăți afiliate rezidente în Uniunea Europeană. Scopul este eliminarea impozitării multiple a aceluiași venit într-un lanț de companii multinaționale, care au o structură complexă a grupului și filiale în mai multe state membre UE. Mai exact, dacă s-ar distribui succesiv dividende de la ultima societate din structura grupului către alte societăți din lanț și s-ar reține impozit la sursă la efectuarea fiecărei plăți, venitul s-ar diminua semnificativ odată cu trecerea prin fiecare verigă.

Prin urmare, statele membre UE nu pot adopta măsuri unilaterale pentru impozitarea la sursă a dividendelor unei filiale plătite către societatea-mamă (bineînțeles, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile PSD pentru aplicarea scutirii).

Mai mult, dreptul de a primi dividende este strâns legat de calitatea de acționar al unei companii, drept de care acționarul se bucură în nume propriu și pentru beneficiul propriu și nu ar avea sens să afirmi că un acționar acționează în numele unei alte persoane. Faptul că o societate primește dividende și, la rândul său, distribuie mai departe dividende din veniturile sale, nu înseamnă, privit în izolare, că respectiva structură este abuzivă sau că societatea a fost obligată să transfere veniturile sale în întregime. În final, scopul unei companii este să obțină profit și să distribuie dividende.

În plus, în opinia AG, conceptul de „beneficiar efectiv” are sens numai în cazul plăților de altă natură decât dividendele (e.g., dobânzi sau redevențe), care reprezintă cheltuieli pentru entitatea care efectuează plata, diminuând astfel baza fiscală a plătitorului, rezultând într-un beneficiu fiscal pentru plătitor. În ceea ce privește plățile de dividende, acestea se realizează din profitul net al unei companii și, deci, plata lor nu diminuează baza fiscală a filialei, impozitele aplicabile nefiind eludate și profiturile filialei nefiind „transferate” în alte state. Prin urmare, nu este necesară analiza beneficiarului efectiv în cazul dividendelor, societatea-mamă fiind în toate cazurile beneficiarul efectiv al profiturilor distribuite de filiala sa. Situația ar sta, însă, diferit dacă întreaga structură ar fi abuzivă (subiect abordat în secțiunea C a articolului nostru).

(…)

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close