A fost publicat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 983 din 20 noiembrie 2018 a fost publicat Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, din 23.10.2018.

Din Cuprins:

“Art. 9. 

(1) Atribuțiile Comisiei de disciplină sunt:

a) alege președintele Comisiei de disciplină;

b) primește sesizările și înscrisurile care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul tehnic al Comisiei de disciplină într-un registru distinct;

c) pune în practică procedura disciplinară și de sancționare, prevăzută la cap. III;

d) decide, după caz, aplicarea unei sancțiuni disciplinare, respingerea sesizării sau clasarea cauzei, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 75/1999 și ale Regulamentului de organizare și funcționare a Camerei.

(2) În vederea soluționării cauzelor disciplinare Comisia de disciplină se întrunește, de regulă, în ședințe de lucru, care se consemnează de către secretarul tehnic în minute de ședință sau folosește dezbaterile și votează prin corespondență electronică.

(3) În vederea lămuririi anumitor aspecte în vederea gestionării eficiente a procedurii disciplinare, Comisia de disciplină colaborează cu departamentele din cadrul Camerei, prin solicitări scrise/e-mail adresate directorului executiv al Camerei.

(4) În vederea lămuririi anumitor aspecte profesionale, Comisia de disciplină poate solicita Compartimentului de monitorizare, control, competență și cercetare profesională (CMCCCP), în baza aprobării Biroului permanent al Consiliului Camerei, efectuarea unor inspecții tematice în temeiul Normelor privind revizuirea calității”.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close