A fost modificat Ordinul nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 8 ianuarie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 3200/2018 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”.

Din Cuprins:

Art. I. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor 101 “Declarație privind impozitul pe profit” și 120 “Decont privind accizele”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 950 din 25 noiembrie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 1, formularul 101 “Declarație privind impozitul pe profit”, cod. 14.13.01.04, se modifică și se înlocuiește cu formularul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 3 “Instrucțiuni de completare a formularului 101 «Declarație privind impozitul pe profit», cod 14.13.01.04”, se modifică și se completează după cum urmează:

a) La capitolul I “Depunerea declarației”, textul de la ultimul paragraf se modifică și va avea următorul cuprins:

Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

b) La capitolul II “Completarea declarației”, textul de la punctul 1 “Perioada de raportare” se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Perioada de raportare

În rubrica «Anul» se înscrie cu cifre arabe anul calendaristic pentru care se completează declarația (de exemplu: 2018).

Persoanele care intră sub incidența prevederilor art. 225 sau 227, după caz, din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care au fost realizate veniturile pentru care se solicită regularizarea impozitului reținut.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul în care s-a încheiat anul fiscal modificat.

Contribuabilii care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, completează anul închiderii procedurii de lichidare.

Rubricile privind «Perioada» se completează astfel:

 perioada cuprinsă între data de întâi a primei luni din trimestrul în care contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în cursul anului, realizează venituri mai mari de 1.000.000 euro, iar începând cu trimestrul respectiv devin plătitori de impozit pe profit și sfârșitul anului de raportare (de exemplu: 1 iulie 18 – 31 decembrie 18). Microîntreprinderile care au subscris un capital social de cel puțin 45.000 lei și au cel puțin 2 salariați și care optează să aplice prevederile titlului II din Codul fiscal completează perioada din anul fiscal pentru care datorează impozit pe profit;

 perioada reprezentând anul fiscal modificat, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (5), alin. (51) și alin. (52) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare;

 perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal următor celui în care a fost deschisă procedura lichidării și data închiderii procedurii de lichidare, în cazul contribuabililor care intră sub incidența prevederilor art. 16 alin. (6) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.”

(…)

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close