Protecția datelor cu caracter personal

feature photo

 

29.01.2019

N. Grigorie Lăcriţa.

 

 

 

 

La data de 4 mai 2016, a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cadrul legal privind protecția datelor cu caracter personal la nivel european, care este obligatoriu să se aplice de toate statele membre ale UE, respectiv:

1. Regulamentul (UE) 2016/679al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor – RGPD). Regulamentul (UE) 2016/679 a intrat în vigoare la 25 mai 2016 și este aplicabil din 25 mai 2018. Dispozițiile Regulamentului sunt aplicabile direct pe teritoriile statelor membre UE, fără ca, în principiu, să mai fie necesare măsuri de transpunere ori implementare.

2. Directiva (UE) 2016/680a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului. Directiva (UE) 2016/680 a intrat în vigoare la 5 mai 2016, dată de la care a început să curgă termenul de doi ani de transpunere în legislația națională.

Regulamentul (UE) 2016/679 prevede faptul că în anumite situații sunt necesare dispoziții de implementare la nivel național sau statele membre sunt abilitate să adopte anumite dispoziții legale.

3. Pentru a transpune cât mai corect Regulamentul (UE) 2016/679 România a adoptat „Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)”, publicată în Monitorul Oficial 651 din 26 iulie 2018, în vigoare începând cu data de 31 iulie 2018.

În ceea ce privește domeniile de aplicare ale celor două instrumente juridice ale U.E., precizăm faptul că acestea sunt complementare, Regulamentul având aplicabilitate generală cu excepția activităților:

1) care nu intră sub incidența dreptului Uniunii;

2) desfăşurate de statele membre care intră sub incidenţa capitolului 2 al titlului V din Tratatul UE

3) desfășurate de către o persoană fizică în cadrul unei activități exclusiv personale sau domestice;

4) desfășurate de către autoritățile competente în scopul prevenirii, investigării, depistării sau urmăririi penale a infracțiunilor, sau al executării sancțiunilor penale, inclusiv al protejării împotriva amenințărilor la adresa siguranței publice și al prevenirii acestora (domeniu care este reglementat de Directiva (UE) 2016/680).

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close