A fost modificată Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 171 din 4 martie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 509/2019 pentru modificarea și completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016.

Din Cuprins:

Art. I. – Procedura de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 558/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. În vederea descurajării acumulării de arierate bugetare de către contribuabili persoane juridice, organele fiscale centrale publică pe pagina de internet proprie a Agenției Naționale de Administrare Fiscală lista debitorilor persoane juridice care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații, pentru fiecare buget administrat de organele fiscale, conform anexei nr. 1. Obligațiile fiscale restante care fac obiectul publicării sunt cele notificate conform pct. 9, existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.”

2. La punctul 3, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

b1) obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale contestate potrivit legii, care sunt garantate potrivit art. 210 și 211 sau art. 235 din Codul de procedură fiscală;”.

3. Punctul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

“31. Nu se consideră că un debitor înregistrează obligații fiscale restante în situația în care suma obligațiilor fiscale datorate de debitor este mai mică sau egală cu suma de rambursat/restituit pentru care există cerere în curs de soluționare și cu sumele certe, lichide și exigibile pe care debitorul le are de încasat de la autoritățile contractante.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close