A fost modificat Ordinului nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017

feature photo

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 464 din 7 iunie 2019 a fost publicat Ordinul nr. 856/544/2019 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 78/14/2018 privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare.

Din Cuprins:

1. Titlul ordinului se modifică și va avea următorul cuprins:

ORDIN privind stabilirea condițiilor pentru punerea în aplicare a dispozițiilor art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal- bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare și ale art. 34 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene”

2. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “art. 38 alin. (3) lit. a)-c) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare” se înlocuiește cu sintagma “art. 38 alin. (3) lit. a)-c) și alin. (4) din Legea- cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 1 și 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2017 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru personalul încadrat în unitățile sanitare, precum și ale art. 34 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare”.

3. În tot cuprinsul ordinului, sintagma “art. 38 alin. (3) lit. g) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017” se înlocuiește cu sintagma “art. 38 alin. (3) lit. g)din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2017, precum și ale art. 34 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare”.

4. În anexă, la articolul 5, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

(2) Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 34 alin. (4) și (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc și se solicită distinct de către unitățile sanitare publice și unitățile sanitare care au ca asociat unic unitățile administrativ-teritoriale.”

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close