Necesitatea modificării aberantelor prevederi legale prin care se reglementează impozitarea mijloacelor de transport second-hand înstrăinate

feature photo

04.05.2019

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa

Dacă ai o sută de mii de reglementări, distrugi tot respectul pentru lege.”. (Winston Churchill). 

Guvernul seamănă funcţionari, iar contribuabilii culeg impozite.”. (Georges Clemenceau).

Cuprins.

  1. Prevederile legale aberante, din noul Cod fiscal, prin care se impozitează mijloacele de transport înstrăinate.

Tabelul nr. 1. Situaţia comparativă dintre prevederile vechiului și noului Cod fiscal cu privire la impozitarea mijloacelor de transport înstrăinate.

  1. Exemple care demonstrează caracterul aberant al prevederilor legale prin care se impozitează mijloacele de transport second-hand înstrăinate.
  2. Decizia Curţii Constituționale nr. 568/2018 prin care aberantele prevederi ale alineatelor (1), (2) şi (4) ale art. 471 din Codul fiscal au fost declarate ca fiind constituţionale.
  3. Prevederile alineatelor (1), (2) şi (4) ale art. 471 din „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, și Decizia Curţii Constituționale nr. 568/2018 încalcă grav „principiul echităţii în impozitare”.
  4. România a ajuns groapa de gunoi a Europei cu mijloace de transport second-hand.
  5. Consecinţele generate de existenţa aberantelor prevederi legale în impozitarea mijloacele de transport second-hand înstrăinate.
  6. Măsuri ce se impun a fi luate.

Tabelul nr. 2. Situaţia comparativă dintre actualele prevederi ale Codului fiscal și prevederile propuse a fi introduse cu privire la impozitarea mijloacelor de transport înstrăinate

Bibliografie

 

Rezumat.

În baza aberantelor prevederi ale alineatelor (1), (2) şi (4) ale art. 471 din „Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal”, și a Deciziei Curţii Constituționale nr. 568/2018, începând cu data de 1 ianuarie 2016, data intrării în vigoare a acestei legi, sunt frecvente cazurile în care:

  1. a) o persoană care are în proprietate un autoturism, până la timp de 362 de zile, din totalul celor 365 de zile ale anului, nu datorează impozit pentru acesta, și
  2. b) o persoană care nu are în proprietate un autoturism, până la timp de 362 de zile, din totalul celor 365 de zile ale anului, datorează impozit pentru acesta.

Prevederile în discuţie încalcă grav „principiul echităţii în impozitare” care presupune că impozitele se stabilesc şi se datorează în funcţie de veniturile impozabile pe care le obţine o persoană și/sau în funcţie de materia impozabilă pe care aceasta o deţine în proprietate.

 

Cuvinte și expresii cheie: taxă; impozit; mijloace de transport; dobândite; radiate.

 

  1. Prevederile legale aberante, din noul Cod fiscal,

prin care se impozitează mijloacele de transport înstrăinate.

 

Iartă-le lor, că nu ştiu ce fac” (Biblia, Luca, 23.34) pentru că la ei „Prostia este eternă și invincibilă”. (Alexandru Paleologu).

Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească.

Şi nu sunt sigur în legătură cu primul”. (Albert Einstein).

 

În vechiul Cod fiscal[1], prevederile cu privire la plata impozitului pe mijloacele de transport înstrăinate și a celor dobândite, nu au suferit nici modificări, pe întreaga lor perioadă de aplicare, și nici nu au fost deficitare.

În noul Cod fiscal[2] s-au introdus, chiar de la intrarea în vigoare, prevederi aberante cu privire la plata impozitului pe mijloacele de transport înstrăinate și a celor dobândite.

Pentru a se înţelege corect și pe deplin problema în discuţie, în Tabelul nr. 1 se prezintă, în paralel, prevederile legale în discuţie din care rezultă cu claritate atât modificările intervenite, cât și perioada de aplicare a fiecăreia.

Tabelul nr. 1

Situaţia comparativă dintre prevederile vechiului și noului Cod fiscal

cu privire la impozitarea mijloacelor de transport înstrăinate

 

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
Art. 264. Dobândiri şi transferuri ale mijloacelor de transport. Art. 471. Declararea şi datorarea impozitului pe mijloacele de transport
„(1) În cazul unui mijloc de transport dobândit de o persoană în cursul unui an, taxa asupra mijlocului de transport se datorează de persoană de la data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost dobândit.”.

 

Prevederile alin. (1) din Legea nr. 571/2003 au rămas nemodificate pe întreaga perioadă de aplicare a acestei legi.

„(1) Impozitul pe mijlocul de transport este datorat pentru întregul an fiscal de persoana care deţine dreptul de proprietate asupra unui mijloc de transport înmatriculat sau înregistrat în România la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior.”.

„(2) În cazul dobândirii unui mijloc de transport, proprietarul acestuia are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data dobândirii şi datorează impozit pe mijloacele de transport începând cu data de 1 ianuarie a anului următor înmatriculării sau înregistrării mijlocului de transport.”.

„(2) În cazul unui mijloc de transport care este înstrăinat de o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidenţa fiscală a compartimentului de specialitate al autorităţii de administraţie publică locală, taxa asupra mijlocului de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidenţa fiscală.”.

„(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) sau (2), taxa asupra mijloacelor de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.”.

„(4) În cazul radierii din circulaţie a unui mijloc de transport, proprietarul are obligaţia să depună o declaraţie la organul fiscal în a cărui rază teritorială de competenţă îşi are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz, în termen de 30 de zile de la data radierii, şi încetează să datoreze impozitul începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.”.

Alin. (1) al art. 471 din Legea nr. 227/2015 nu a cunoscut modificări de la intrarea sa în vigoare (1 ianuarie 2016) și până în prezent.

Art. 265. Plata taxei”: Art. 472. Plata impozitului
„(1) Taxa asupra mijlocului de transport se plăteşte anual, în patru rate egale, până la datele de 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie, inclusiv.”.

Prin modificările aduse de „Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal”, începând cu data de 1 ianuarie 2007 prevederile acestui alin. (1) au căpătat următorul cuprins:

„(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.”.

(1) Impozitul pe mijlocul de transport se plăteşte anual, în două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

 

(2) Pentru plata cu anticipaţie a taxei auto, datorată pentru întregul an de către persoanele fizice, până la data de 15 martie a anului respectiv, se acordă o bonificaţie de până la 10%, stabilită prin hotărâre a consiliului local. (2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 martie a anului respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de până la 10% inclusiv, stabilită prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului Bucureşti, această atribuţie revine Consiliului General al Municipiului Bucureşti.

 

[1] Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial  nr. 927 din 23 decembrie 2003, în vigoare pe perioada 1 ianuarie 2004 – 31 decembrie 2015.

[2] Legea  nr. 227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 688 din 10 septembrie 2015, în vigoare începând cu 1 ianuarie 2016.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close