Buletin legislativ Țuca Zbârcea și Asociații Tax – 7 iulie 2020

feature photo

Drept Comercial

 1. Legea nr. 102/2020 pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990

Noutățile în domeniul dreptului comercial

 1. În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din data de 2 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 102/2020 („Legea nr. 102/2020”) pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990 („Legea nr. 31/1990”).
 2. Modificările aduse Legii nr. 31/1990 au ca scop eliminarea anumitor obligații și formalități necesare pentru înființarea unei societăți în România.
 3. Modificările aduse prin Legea nr. 102/2020, care vor fi detaliate mai jos, vizează următoarele aspecte:
 4. eliminarea interdicției cu privire la deținerea calității de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată de către o persoană fizică sau juridică;
 5. eliminarea interdicției privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic de către o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic;
 6. reducerea numărului de documente necesare pentru stabilirea sediului social;
 7. eliminarea interdicției privind stabilirea mai multor sedii sociale la aceeași adresă;
 8. eliminarea necesității obținerii avizului asociației de proprietari și al vecinilor pentru stabilirea sediului social într-un imobil având destinația de locuință în anumite condiții.

 

 1. Eliminarea interdicțiilor privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic
 2. Potrivit formei anterioare a Legii nr. 31/1990, o persoană fizică sau juridică nu putea deține calitatea de asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. De asemenea, se prevedea că o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic.
 3. Prin Legea nr. 102/2020 a fost abrogat art. 14 din Legea nr. 31/1990, care conținea interdicțiile menționate mai sus, astfel încât, pentru viitor, se vor putea constitui societăți cu răspundere limitată în mod liber, indiferent de numărul asociaților.
 4. Reducerea formalităților necesare pentru stabilirea sediului social
 5. Până la adoptarea noii legislații, pentru înmatricularea unei societăți sau pentru schimbarea sediului social al acesteia, erau necesare următoarele documente:
 6. documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social;
 7. un certificat emis de organul fiscal competent, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil;
 8. în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil cu destinație de sediu social, o declarație de nesuprapunere, în formă autentică;
 9. avizul privind schimbarea destinației imobilelor cu regim de locuință, în cazul în care sediul social urmează a fi stabilit într-un condominiu.
 10. Prin Legea nr. 102/2020 a fost suprimată cerința privind depunerea certificatului emis de organul fiscal competent și a declarației de nesuprapunere. În mod practic, în viitor va fi posibilă stabilirea mai multor sedii sociale la aceeași adresă.
 11. De asemenea, conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în vederea stabilirii sediului social într-un imobil cu regim de locuință era necesar avizul scris al comitetului executiv al asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați cu care se învecina imobilul respectiv.
 12. Acest aviz nu va mai fi necesar atunci când administratorul sau administratorii societății declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

veronica.aman@tuca.ro

 

Editori

Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă servicii complexe în legătură cu toate aspectele juridice relevante privind Dreptul Comercial. Echipa noastră include avocaţi experimentaţi în problematicile specifice de reglementare ale acestui domeniu, precum şi dreptul pieței de capital, dreptul proprietăţii intelectuale, concurenţă, litigii, drept fiscal, publicitate, fuziuni şi achiziţii, protecţia consumatorului şi, mai nou, domenii precum insolvenţă, restructurare, dreptul muncii, restructurarea datoriilor. Ţuca Zbârcea & Asociaţii oferă în principal consultanţă la încheierea de tranzacţii corporative la nivel naţional şi internaţional – fuziuni, achiziţii, constituiri de joint ventures, tranzacţii privind investiţii de capital şi tranzacţii prin care este preluat controlul asupra unor mari corporaţii. Practica noastră în domeniul dreptului societar şi comercial acoperă o multitudine de aspecte adiacente, inclusiv drept bancar şi financiar, consultanţă pentru fuziuni şi achiziţii, divizări, achiziţionarea de active, tranzacţii de drept imobiliar şi multe altele.

Răzvan Gheorghiu-Testa

Avocat asociat

+4 021 204 88 96

razvan.testa@tuca.ro

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă juridică cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme legale în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Legislativ, vă rugăm să contactaţi avocaţii sus-menţionaţi.

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close