Buletin fiscal Țuca Zbârcea și Asociații Tax – 29 iulie 2020

feature photo

Sumar:

  1. Ordinul nr. 2148/2020 privind modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a scutirii de taxă pe valoarea adăugată pentru operațiunile prevăzute la art. 294, alin. (1), lit. a) – i), art. 294, alin. (2) și art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 103/2016 („Ordinul 2148/2020”)

Aplicarea scutirii de TVA cu drept de deducere pentru anumite tipuri de tranzacții

În contextul adoptării la nivel comunitar a pachetului privind așa-numitele „remedii rapide” și în vederea clarificării unor aspecte care au generat întrebări la nivelul mediului economic, în Monitorul Oficial nr. 628/17.07.2020 a apărut Ordinul 2148/2020, emis de către ministrul finanțelor publice.

Astfel, Ordinul 2148/2020 a intrat în vigoare începând cu 17.07.2020 și prevede, printre altele, următoarele aspecte:

  1. Modificarea definiției exportatorului

Se specifică faptul că exportatorul în sensul TVA este furnizorul care realizează livrări de bunuri care sunt transportate în afara teritoriului UE, atât în cadrul cât și în absența unei tranzacții comerciale.

  1. Scutirea de TVA pentru exporturile de bunuri

Se introduce obligația prezentării raportului de export ca document justificativ în cazul produselor accizabile care se deplasează în regim suspensiv de accize prin intermediul sistemului EMCS.

Se specifică faptul că, în cazul unor exporturi realizate din România de către o companie stabilită în afara UE, care nu poate fi considerată exportator din punct de vedere vamal, scutirea de TVA se poate aplica de către acesta dacă declarația vamală de export conține la caseta 44 anumite informații.

Nu în ultimul rând, se specifică faptul că, în absența documentației obligatorii, scutirea de TVA aferentă exporturilor de bunuri poate fi aplicată și dacă exportatorul poate dovedi prin alte mijloace de probă faptul că bunurile au părăsit teritoriul UE.

  1. Scutirea de TVA pentru prestările de servicii legate direct de exportul de bunuri

Se clarifică faptul că, pentru a fi considerate servicii legate direct de un export de bunuri, serviciile în discuție trebuie să contribuie la realizarea exportului și să fie furnizate direct fie exportatorului, fie destinatarului produselor exportate.

  1. Scutirea de TVA pentru livrări intracomunitare de bunuri

Se clarifică faptul că Statul Membru de destinație poate fi diferit de Statul Membru care a atribuit codul de TVA comunicat de către client vânzătorului.

Totodată, se elimină obligativitatea prezentării ca document justificativ pentru scutirea de TVA a contractului/comenzii sau a documentelor de asigurare.

Se reglementează conceptul prezumției efectuării livrării intracomunitare pe baza unei documentații distincte și se clarifică faptul că, în cazurile care nu se încadrează în prezumția menționată (e.g. transportul bunurilor este realizat cu mijloace proprii, persoanele implicate în transportul bunurilor nu sunt părți independente atât una de cealaltă, cât și față de vânzător și de cumpărător etc.), transportul intracomunitar al bunurilor se justifică doar cu factura și documentele care atestă transportul bunurilor în alt Stat Membru.

Printre documentele care atestă transportul bunurilor, menționate anterior, pot fi CMR semnat și o poliță de asigurare corespunzătoare expedierii sau transportului bunurilor sau documente bancare care să ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor.

Este menționată și condiția deja introdusă în Codul Fiscal privind depunerea unei declarații recapitulative (i.e. D390) completată corespunzător, pentru acordarea scutirii de TVA pentru livrările intracomunitare.

  1. Alte aspecte

Prezentarea documentației pentru justificarea scutirilor de TVA se va realiza în termen de maximum 150 de zile calendaristice de la data faptului generator pentru respectiva tranzacție.

vlad.tanase@tuca.ro

 

Editori

Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. este divizia de consultanță fiscală a Țuca Zbârcea & Asociații, organizată ca o structură societară de sine stătătoare cu o echipă formată din consultanți fiscali autorizați, având o vastă experiență în domeniu. Serviciile oferite acoperă: planificarea tranzacțiilor, consultanță fiscală operațională, structuri de eficientizare (scheme de optimizare fiscală), analize fiscale și audit, audituri ale autorităților fiscale și soluționarea litigiilor (inclusiv combaterea riscurilor și a eventualului impact al unor litigii de lungă durată cu autoritățile fiscale), conformare și reprezentare fiscală, precum și stabilirea prețurilor de transfer.

Experții fiscali din cadrul Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează îndeaproape cu avocații firmei cu experiență în gestionarea diverselor problematici de procedură și contencios fiscal, asistând și reprezentând clienți dintr-o varietate de industrii cu privire la toate tipurile de taxe, obligații fiscale, facilități fiscale ori contribuții de orice natură la bugetele de stat.

Țuca Zbârcea & Asociații și Țuca Zbârcea & Asociații Tax S.R.L. colaborează cu Andersen Global în România.

 

 

Alexandru Cristea

Tax Partner

+4 037 413 61 15

alexandru.cristea@tuca.ro

 

Şos. Nicolae Titulescu nr. 4-8

America House, Aripa de Vest, et. 8

Sector 1, 011141, Bucureşti, România

T   + 4 021 204 88 90

F    + 4 021 204 88 99

E    office@tuca.ro

www.tuca.ro/tax

 

Acest material informativ are numai un caracter orientativ. Scopul său nu este de a oferi consultanţă fiscală cu caracter definitiv, care se va solicita conform fiecărei probleme în parte. Pentru detalii şi clarificări privind oricare dintre subiectele tratate în Buletinul Fiscal, vă rugăm să contactaţi consultantul sus-menţionat.

 

 

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close