Balanţa de plăţi şi datoria externă

În luna ianuarie 2021p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 239 milioane euro, comparativ cu 377 milioane euro în luna ianuarie 2020. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mic cu 56 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 226 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus excedentul cu 31 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un deficit mai mare cu 113 milioane euro.

ianuarie 2020 ianuarie 2021p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 9 184 9 561 -377 8 619 8 858 -239
A. Bunuri şi servicii 7 296 8 046 -750 6 932 7 400 -468
a. Bunuri 5 298 6 597 -1 299 5 022 6 265 -1 243
b. Servicii 1 998 1 449 549 1 910 1 135 775
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 219 13 206 206 11 195
– transport 575 275 300 569 254 315
– turism – călătorii 225 469 -244 99 180 -81
– alte servicii 979 692 287 1 036 690 346
B. Venituri primare 1 409 1 022 387 1 382 1 026 356
C. Venituri secundare 479 493 -14 305 432 -127

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 363 milioane euro (comparativ cu 1 226 milioane euro în luna ianuarie 2020), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 531 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 168 milioane euro.

În luna ianuarie 2021, datoria externă totală a scăzut cu 58 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 91 457 milioane euro la 31 ianuarie 2021 (72,9 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 0,2 la sută față de 31 decembrie 2020;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 31 ianuarie 2021 nivelul de 33 937 milioane euro (27,1 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 0,7 la sută față de 31 decembrie 2020.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, ianuarie 2021p
Sold la 31.12.2020 Sold la 31.01.2021p
I. Datoria externă pe termen lung 91 276 91 457 676
I.1. Datoria publică 57 392 57 914 145
I.1.1. Datoria publică directă 57 172 57 699 140
I.1.2. Datoria garantată public 220 215 5
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
32 724 32 373 527
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 125 122 32
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 160 1 170 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 160 1 170 4
II. Datoria externă pe termen scurt 34 176 33 937e 5 294e
Total datorie externă (I+II) 125 452 125 394 5 970

e) date estimate
p) date provizorii

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 9,8 la sută în luna ianuarie 2021, comparativ cu 18,6 la sută în anul 2020. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 31 ianuarie 2021 a fost de 5,8 luni, în comparație cu 5,7 luni la 31 decembrie 2020.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 31 ianuarie 2021 a fost de 86,7 la sută, comparativ cu 88,4 la sută la 31 decembrie 2020.

Sursă: Banca Naţională a României

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close