Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022

Înregistrarea în SPV devine obligatorie începând cu 1 martie 2022 pentru transmiterea cerrerilor, înscrisurilor sau a oricăror altor documentecătre organele fiscale, de către contribuabilii care desfăşoară acttivităţi economice într-o formă de activitate autorizată.

Prin O.G. nr. 11/2021 pentru modificarea și completareaa Legii nr. 207/2015 privind Codul de proocedură fiscală și reglementarea unor măăsuri fiscale, a fost introdusă, începând cu data de 1 martie 2022, obligativitatea transmiterii la organul fiscal centraal a cererilor, înscrisurilor sau a alttor documente prin intermediul Spațiuluii Privat Virtual. Această obligativitate revine persoanelor juridice, asocierilor și altor entități fără personalitate juridicăă, persoanelor fizice care desfășoară o prrofesie liberală sau exercită o activitate economică în mod independent ca peersoane fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderilor familiiale.

În situația în care contribuabilii/plătitorii nu își înndeplinesc obligația comunicării prin intermediul mijloacelor electronice de transmmitere la distanță a cererilor, înscrisurilor sau oricăror altor documente, iar acesstea sunt depuse la organul fiscal centrall în format letric, nu vor fi luate în conssiderare, urmând ca acesta să notifice contribuabilii/plătitorii cu privire la obligativitatea comunicării prin intermediul mijlooacelor electronice de transmitere la distanță.

Recomandăm contribuabililor să întreprindă demersurile necesare pentru înregistrarea în Spațiiul Privat Virtual, până la data de 01 maartie 2022, pentru a evita eventualele efe cte negative care pot apărea în situația în care un document trebuie depus într-un anumit termen, iar acest lucru se realizează fizic și nu prin intermediul Spațiului Privat Virtual, cum ar fi: pierderea dreptului de a beneficia de o facilitate fiscală, aplicarea unor amenzi etc.

Reamintim faptul că Spațiul Privat Virtual este un serviciiu gratuit, disponibil 24h/24h, 7 zile/7 ziile, prin intermediul căruia contribuabiliii depun declarații, cereri, solicită docummente, verifică situația fiscală proprie, etc. Prin transmiterea documentelor prin mediul electronic sunt economisite atât resursele contribuabililor, cât și cele ale administrației fiscale.

Persoanele fizice sau juridice, care dețin certificate digitale calificate, pot solicita înregistrarea ca utilizatori SPV pe baza acestora, iar persoanele fizice care nu dețin un astfel de certificat, pot solicita înregistrarea pe bază de nume de utilizator și parolă.

Sursă: ANAF

Adauga comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close