International tax law

Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012

Pe 25 octombrie 2012, a fost adoptata la Strasbourg, Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficienta energetica, de modificare a Directivelor 2009/125/CE si 2010/30/UE si de abrogare a Directivelor 2004/8/CE si 2006/32/CE.

Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012

Pe 25 octombrie 2012, a fost adoptata la Strasbourg, Directiva 2012/29/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea si protectia victimelor criminalitatii si de inlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.

Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012

Pe 25 octombrie 2012, a fost adoptata la Strasbourg, Directiva 2012/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2012 de coordonare, in vederea echivalarii, a garantiilor impuse societatilor comerciale in statele membre, in intelesul articolului 54 al doilea paragraf din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, pentru protejarea intereselor asociatilor sau tertilor, in ceea ce priveste constituirea societatilor comerciale pe actiuni si mentinerea si modificarea capitalului acestora.

Decizia delegata a Comisiei din 29 iunie 2012 privind anchetele si amenzile legate de manipularea datelor statistice in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1173/2011

Pe 29 iunie 2012 a fost adoptata la Bruxelles Decizia delegata a Comisiei din 29 iunie 2012 privind anchetele si amenzile legate de manipularea datelor statistice in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1173/2011 al Parlamentului European si al Consiliului privind aplicarea eficienta a supravegherii bugetare in zona euro.

Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 Bancii Centrale Europene

Pe data de din 17 octombrie 2012 a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 1011/2012 Bancii Centrale Europene privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare.

Aviz. Statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare

Pe 15 octombrie 2012, la Luxemburg, a fost adoptat avizul Comisiei din 15 octombrie 2012 privind un proiect de regulament al Bancii Centrale Europene privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare.

Regulamentul privind judecatorii ad-interim ai Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene

Regulamentul (EU, Euratom) nr. 979/2012 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind judecatorii ad-interim ai Tribunalului Functiei Publice a Uniunii Europene PARLAMENTUL EUROPEAN SI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE, avand in vedere Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, in special articolul 257, avand in vedere Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice, […]

Avizul Bancii Centrale Europene din 1 august 2012

Pe 1 august 2012, a fost adoptat la Frankfurt pe Main Avizul Bancii Centrale Europene din 1 august 2012 cu privire la o propunere de regulament privind imbunatatirea decontarii instrumentelor financiare in Uniunea Europeana si depozitarii centrali de instrumente financiare.

Orientarea Bancii Centrale Europene din 10 octombrie 2012

Pe 10 octombrie 2012, la Frankfurt pe Main, a fost adoptata Orientarea Bancii Centrale Europene din 10 octombrie 2012 de modificare a Orientarii BCE/2012/18 privind masuri suplimentare temporare legate de operatiunile de refinantare din Eurosistem si eligibilitatea colateralului.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 938/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012

Pe 12 octombrie 2012, la Bruxelles, a fost adoptat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 938/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012 de fixare, pentru exercitiul contabil 2013 al FEGA, a ratelor dobanzii care urmeaza sa fie aplicate pentru calcularea cheltuielilor de finantare a interventiilor constand in achizitionarea, depozitarea si comercializarea stocurilor.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 937/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012

Pe 12 octombrie 2012, la Bruxelles, a fost adoptat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 937/2012 al Comisiei din 12 octombrie 2012 de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1122/2009 si (UE) nr. 65/2011 in ceea ce priveste metoda de determinare a dobanzilor aplicabile la platile necuvenite care trebuie recuperate de la beneficiarii sistemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, ai sprijinului pentru dezvoltare rurala prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului si ai sprijinului pentru sectorul vitivinicol prevazut de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close