International tax law

Amendament la Conventia vamala privind transportul international de marfuri sub acoperirea carnetelor TIR

Conform notificarii depozitarului ONU C.N.433.2013.TREATIES – XI.A.16, o serie de amendamente la Conventia TIR intra in vigoare la 10 octombrie 2013 pentru toate partile contractante.

Formarea judiciara

In JOUE a fost publicata Rezolutia Parlamentului European din 14 martie 2012 referitoare la formarea judiciara (2012/2575(RSP)).

Raportul anual privind fiscalitatea

In JOUE a fost publicata Rezolutia Parlamentului European din 2 februarie 2012 referitoare la raportul anual privind fiscalitatea (2011/2271(INI)).

Transferul transfrontalier al sediului social

Pe 2 februarie 2012, Parlamentul European a emis rezolutia continand recomandari adresate Comisiei privind o a 14-a directiva privind dreptul societatilor comerciale in ceea ce priveste transferul transfrontalier al sediului social (2011/2046(INI)).

Avizul Comitetului Regiunilor — Pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor

Pe 30 mai 2013, la Bruxelles, Comitetul Regiunilor a emis avizul privind pachetul privind ocuparea fortei de munca in randul tinerilor.

Directiva 2013/34/UE privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi

Pe 26 iunie 2013 a fost adoptata Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului.

Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei catre PE si Consiliu – Plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale

Pe 17 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost emis avizul Comitetului Economic si Social European privind Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind un plan de actiune in vederea consolidarii luptei impotriva fraudei si a evaziunii fiscale.

Directiva PE si a Consiliului de modificare a Directivei privind reutilizarea informatiilor din sectorul public

Pe 26 iunie 2013, la Bruxelles, a fost adoptata Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/98/CE privind reutilizarea informatiilor din sectorul public.

Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 612/2013. Functionarea registrului operatorilor economici si al antrepozitelor fiscale

Pe 25 iunie 2013, la Bruxelles, a fost adoptat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 612/2013 al Comisiei privind functionarea registrului operatorilor economici si al antrepozitelor fiscale, statisticile conexe si raportarea in temeiul Regulamentului (UE) nr. 389/2012 al Consiliului privind cooperarea administrativa in domeniul accizelor.

Libera circulatie a lucratorilor in Uniunea Europeana

Pe 15 decembrie 2011 Parlamentul European a adoptat o Rezolutie referitoare la libera circulatie a lucratorilor in Uniunea Europeana.

Procedurile de insolventa in contextul dreptului UE privind societatile comerciale

Pe 15 noiembrie 2011 Parlamentul European a adoptat o Rezolutie continand recomandari catre Comisie privind procedurile de insolventa in contextul dreptului UE privind societatile comerciale (2011/2006(INI)).

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close