International tax law

Sistem comun TVA. Aplicarea facultativa si temporara a mecanismului de taxare inversa. Furnizarea anumitor bunuri si servicii care prezinta risc de frauda

Pe 22 iulie 2013, la Bruxelles, a fost adoptata Directiva 2013/43/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste aplicarea facultativa si temporara a mecanismului de taxare inversa in legatura cu furnizarea anumitor bunuri si servicii care prezinta risc de frauda.

Comunicarea de informatii in scopul scutirii de taxe vamale

Pe 31 mai 2013, la Bruxelles, a fost adoptat Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr. 504/2013 al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere in aplicare (UE) nr. 1225/2011 in ceea ce priveste comunicarea de informatii in scopul scutirii de taxe vamale.

Directiva 2013/42/UE a Consiliului din 22 iulie 2013 de modificare a Directivei 2006/112/CE

Pe 22 iulie 2013, la Bruxelles, a fost adoptata Directiva 2013/42/UE a Consiliului de modificare a Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata in ceea ce priveste un mecanism de reactie rapida impotriva fraudelor in materie de TVA.

Rectificare la Directiva 2011/16/UE

A fost publicat o rectificare la Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativa in domeniul fiscal si de abrogare a Directivei 77/799/CEE (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 64 din 11 martie 2011).

Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European si a Consiliului

Pe 21 mai 2013, la Strasbourg, a fost adoptatata Directiva 2013/14/UE a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2003/41/CE privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale, a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM) si a Directivei 2011/61/UE privind administratorii fondurilor de investitii alternative in ceea ce priveste increderea excesiva acordata ratingurilor de credit.

Aviz. Comitetul Regiunilor. Descentralizarea in UE si rolul autonomiei locale si regionale in elaborarea si punerea in aplicare a politicilor UE

Pe 12 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost emis avizul Comitetului Regiunilor privind descentralizarea in Uniunea Europeana si rolul autonomiei locale si regionale in elaborarea si punerea in aplicare a politicilor UE.

Avizul Comitetului Regiunilor privind orientarile UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate

Pe 11 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost emis avizul Comitetului Regiunilor privind orientarile UE privind ajutoarele de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate.

Solutionarea alternativa a litigiilor in materie civila, comerciala si de familie

Pe 25 octombrie 2011 Parlamentul European a adoptat o rezolutie referitoare la solutionarea alternativa a litigiilor in materie civila, comerciala si de familie (2011/2117(INI)).

Decizia CE. Instituirea Platformei pentru buna guvernanta fiscala, planificare fiscala agresiva si dubla impunere

Pe 23 aprilie 2013, la Bruxelles, a fost adoptata Decizia Comisiei din 23 aprilie 2013 privind instituirea unui grup de experti al Comisiei, cu denumirea Platforma pentru buna guvernanta fiscala, planificare fiscala agresiva si dubla impunere.

Decizia de punere in aplicare. Cehia si Polonia. Masuri speciale de derogare. Art. 5 din Directiva privind sistemul comun al TVA

Pe 14 mai 2013, la Bruxelles, a fost adoptata Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 14 mai 2013 de autorizare a Republicii Cehe si a Republicii Polone de a aplica masuri speciale de derogare de la articolul 5 din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

Decizia Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania

Pe 14 mai 2013, la Bruxelles, a fost adotata Decizia Consiliului din 14 mai 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date in ceea ce priveste datele dactiloscopice in Romania.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close