International tax law

Orientarea BCE privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare

Pe 22 martie 2013, la Frankfurt pe Main, a fost adoptata Orientarea Bancii Centrale Europene din 22 martie 2013 privind statisticile referitoare la detinerile de titluri de valoare.

Avizul BCE. Propunere de directiva PE si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE

Pe 11 ianuarie 2013, la Frankfurt pe Main, a fost adoptat Avizul Bancii Centrale Europene din 11 ianuarie 2013 cu privire la o propunere de directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce priveste functiile de depozitar, politicile de remunerare si sanctiunile.

Decizia BCE privind cupiurile, specificatiile, reproducerea, preschimbarea si retragerea bancnotelor euro

Pe 19 aprilie 2013 a fost adoptata Decizia Bancii Centrale Europene privind cupiurile, specificatiile, reproducerea, preschimbarea si retragerea bancnotelor euro.

Orientarea BCE. Modificarea Orientarii privind aplicarea unor masuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro

Pe 19 aprilie 2013 a fost adoptata Orientarea Bancii Centrale Europene de modificare a Orientarii BCE/2003/5 privind aplicarea unor masuri pentru combaterea reproducerilor neconforme de bancnote euro, precum si schimbul si retragerea bancnotelor euro.

Decizia Consiliului privind orientari pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre

Pe 22 aprilie 2013, la Luxemburg, a fost adoptata Decizia Consiliului privind orientari pentru politicile de ocupare a fortei de munca ale statelor membre.

Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind fondurile europene de antreprenoriat social

Pe 17 aprilie 2013, la Strasbourg, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social.

Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc

Pe 17 aprilie 2013, la Strasbourg, a fost adoptat Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc.

Autorizarea Republicii Franceze in vederea aplicarii unor niveluri diferentiate de impozitare pentru carburanti

Pe 22 aprilie 2013, la Luxemburg, a fost adoptata Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Republicii Franceze in vederea aplicarii unor niveluri diferentiate de impozitare pentru carburanti in conformitate cu art. 19 din Directiva 2003/96/CE.

Autorizarea Letoniei sa introduca o masura speciala de derogare de la unele prevederi privind sistemul comun TVA

Pe 22 aprilie, la Luxemburg, a fost adoptata Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 22 aprilie 2013 de autorizare a Letoniei sa introduca o masura speciala de derogare de la articolul 26 alineatul (1) litera (a) si de la articolele 168 si 168a din Directiva 2006/112/CE privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata.

Viitorul taxei pe valoarea adaugata

In Jurnalul Oficial al UE s-a publicat Rezolutia Parlamentului European din 13 octombrie 2011 referitoare la viitorul taxei pe valoarea adaugata (2011/2082(INI))

Rezolutia Consiliului privind planul de actiune vamala al UE de combatere a incalcarii DPI pentru perioada 2013-2017

Consiliul a emis o rezolutie in urma elaborarii planului de actiune vamala al UE de combatere a incalcarii DPI pentru perioada 2013-2017.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close