Jurisprudenta CJUE

TVA – Locul operatiunilor taxabile – Element de legatura fiscala

Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretata in sensul ca o prestare de servicii constand in proiectarea, in punerea in mod temporar la dispozitie si, daca este cazul, in transportul si in montarea unui stand de targ sau de expozitie pentru clienti care isi prezinta produsele sau serviciile in cadrul unor targuri si expozitii poate intra sub incidenta art. 56 alin. (1) lit. (b) din aceasta directiva, art. 52 lit. (a) sau art. 56 alin. (1) lit. (g).

A sasea directiva TVA – Frauda privind TVA-ul – Refuzul scutirii de la plata TVA-ului pentru livrari intracomunitare de bunuri

In situatia in care o livrare intracomunitara de bunuri a avut loc in mod real, dar, in cadrul acesteia, furnizorul a disimulat identitatea adevaratului cumparator pentru a permite acestuia din urma sa se sustraga de la plata taxei pe valoarea adaugata, statul membru de plecare a livrarii intracomunitare poate sa refuze acordarea scutirii pentru aceasta operatiune.

Notiunile «prestari de servicii efectuate cu titlu oneros» si «activitate economica» – Vanzare de creante incerte

Art. 2 pct. 1 si art. 4 din A sasea directiva TVA trebuie interpretate in sensul ca un operator care cumpara, pe propriul risc, creante incerte la un pret inferior valorii nominale a acestora nu efectueaza o prestare de servicii cu titlu oneros, in sensul art. 2 pct. 1, si nu desfasoara o activitate economica care intra in domeniul de aplicare al acestei directive atunci cand diferenta dintre valoarea nominala a creantelor mentionate si pretul de cumparare a acestora reflecta valoarea economica efectiva a creantelor respective la momentul cesiunii lor.

Dispozitii de aplicare a Codului vamal comunitar – Cerere de informatii tarifare obligatorii – Notiunea “un singur tip de marfuri”

Art. 6 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 trebuie interpretat in sensul ca o cerere de informatii tarifare obligatorii se poate referi la marfuri diferite cu conditia ca acestea sa apartina unui singur tip de marfuri. Numai in cazul marfurilor care prezinta caracteristici similare si ale caror elemente de diferentiere sunt lipsite de orice pertinenta in vederea clasificarii lor tarifare, se poate considera ca acestea apartin unui singur tip de marfuri in sensul dispozitiei mentionate.

Agricultura – Restituiri la export – Restituire platita in avans – Marfuri plasate sub regimul antrepozitului vamal – Lipsa unei evidente operative – Dovada exportului marfurilor

Dispozitiile dreptului Uniunii referitoare la prefinantarea restituirilor la export trebuie sa fie interpretate in sensul ca tinerea, in conformitate cu reglementarea vamala a Uniunii, a unei evidente operative a produselor plasate sub control vamal constituie o conditie pentru plata anticipata a unei restituiri la export aferente acestor produse.

A sasea directiva TVA – Scutire – Negocierea de credite – Operatiuni privind platile si viramentele – Existenta a doua prestari de servicii distincte sau a unei prestatii unice

In vederea colectarii taxei pe valoarea adaugata, cheltuielile suplimentare facturate clientilor de un prestator de servicii de telecomunicatii, in cazul in care clientii respectivi nu platesc aceste servicii prin sistemul de „debit direct” sau prin virament prin intermediul Bankers’ Automated Clearing System, ci prin carte de credit, prin carte de debit, prin cec sau in numerar la ghiseul unei banci sau al unui agent imputernicit sa primeasca plata in numele acestui prestator de servicii, nu reprezinta contrapartida unei prestari de servicii distincte si independente de prestarea de servicii principala, care consta in furnizarea serviciilor de telecomunicatii.

Uniune vamala – Tariful vamal comun – Recuperarea de taxe vamale la import – Import de produse alimentare transformate

Examinarea intrebarii adresate nu a evidentiat niciun element de natura sa afecteze validitatea valorii taxei vamale specifice de 222 de euro pentru 100 de kilograme greutate neta a produsului scurs, aplicabila in temeiul Regulamentului (CE) nr. 1719/2005 al Comisiei din 27 octombrie 2005.

Cesiunea unei parti din drepturile asupra unei inventii detinute de mai multe intreprinderi catre o intreprindere care detine deja dreptul de utilizare a inventiei respective in totalitate – Practica abuziva

O persoana impozabila poate, in principiu, sa invoce dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata achitata sau datorata in amonte pentru o prestare de servicii, efectuata cu titlu oneros, atunci cand dreptul national aplicabil permite cesiunea unei cote de coproprietate asupra unei inventii, care confera un drept asupra acesteia.

Dividende platite societatilor care au sediul pe teritoriul national si societatilor stabilite intr-un alt stat membru sau intr un stat din SEE

Intrucat a supus dividendele distribuite unor societati stabilite in alte state membre, in cazul in care nu este atins pragul minim pentru participarea unei societati mama la capitalul filialei sale prevazut la art. 3 alin. (1) lit. (a) din Directiva privind regimul fiscal comun care se aplica societatilor mama si filialelor acestora din diferite state membre, unei impozitari mai oneroase, in termeni economici, decat cea care greveaza dividendele distribuite unor societati al caror sediu este situat pe teritoriul sau, Germania nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul art. 56 alin. (1) CE.

Taxe indirecte – Accize la uleiurile minerale – Incompatibilitate cu dreptul Uniunii

Normele dreptului Uniunii trebuie interpretate in sensul ca un stat membru se poate opune unei cereri de restituire a unei taxe nedatorate formulate de utilizatorul asupra caruia a fost repercutata aceasta, cu motivarea ca nu acesta din urma este cel care a platit o autoritatilor fiscale, cu conditia ca acesta sa poata, potrivit dreptului intern, sa exercite o actiune civila in restituirea platii nedatorate impotriva contribuabilului si ca restituirea de catre acesta din urma a taxei nedatorate sa nu fie practic imposibila sau excesiv de dificila.

Credit fiscal pentru veniturile din imprumuturi acordate pentru achizitionarea de bunuri utilizate pe teritoriul national

Art. 49 CE trebuie interpretat in sensul ca se opune unei dispozitii dintr un stat membru, precum cea in cauza in actiunea principala, care prevede acordarea unui credit fiscal pentru veniturile din imprumuturi acordate anumitor societati pentru achizitionarea de bunuri noi utilizate pe teritoriul national cu conditia ca dreptul de folosinta asupra bunului sa nu fie cedat, de societatea care l a achizitionat prin intermediul unui imprumut care da dreptul la creditul fiscal sau de orice alta societate care apartine aceluiasi grup, altor terti decat membrii grupului in cauza stabiliti in statul membru respectiv.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close