Jurisprudenta CJUE

„Fiscalitate – A sasea directiva TVA – Activitate de reprografie – Notiunile «livrare de bunuri» si «prestare de servicii» – Criterii de distinctie” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera intai) 11 februarie 2010

In cauza C 88/09, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Conseil d’État (Franta), prin decizia din 27 iunie 2008, primita de Curte la 2 martie 2009, in procedura Graphic Procédé impotriva Ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique, CURTEA […]

„A sasea directiva TVA – Articolul 13 sectiunea A alineatul (1) litera (j) – Scutire – Pregatire particulara oferita de cadre didactice la nivel de invatamant scolar sau universitar – Prestatiile furnizate de un cadru didactic independent in cadrul cursurilor de formare profesionala continua organizate de un institut tert” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a treia) 28 ianuarie 2010

In cauza C 473/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Sächsisches Finanzgericht (Germania), prin decizia din 13 octombrie 2008, primita de Curte la 5 noiembrie 2008, in procedura Ingenieurbüro Eulitz GbR Thomas und Marion Eulitz impotriva Finanzamt Dresden I,

„Cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare – A sasea directiva TVA – Articolul 18 alineatul (4) – Legislatie nationala care prevede un termen de prescriptie de trei ani pentru rambursarea excedentelor de TVA” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera intai) 21 ianuarie 2010

In cauza C 472/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Augstākās Tiesas Senāts (Letonia), prin decizia din 23 octombrie 2008, primita de Curte la 4 noiembrie 2008, in procedura Alstom Power Hydro impotriva Valsts ieņēmumu dienests, CURTEA (Camera intai),

„Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor – Impozitare directa – Legislatie in materie de impozit pe venit − Stabilirea venitului impozabil al societatilor − Societati care se afla intr o situatie de interdependenta − Avantaj neobisnuit sau gratuit acordat de o societate rezidenta unei societati stabilite in alt stat membru − Adaugarea cuantumului avantajului in discutie la profitul propriu al societatii rezidente care l a acordat − Repartizare echilibrata a competentei de impozitare intre statele membre − Combaterea evaziunii fiscale − Prevenirea practicilor abuzive − Proportionalitate”

HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a treia) 21 ianuarie 2010 In cauza C 311/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de tribunal de première instance de Mons (Belgia), prin decizia din 19 iunie 2007, primitã de Curte la 14 iulie 2008, […]

„Libera circulatie a capitalurilor – Impozit pe venit – Deductibilitatea donatiilor efectuate in favoarea unor organisme recunoscute ca fiind de interes general – Limitarea deductibilitatii la donatiile efectuate in favoarea organismelor nationale – Donatii in natura – Directiva 77/799/CEE – Asistenta reciproca acordata de catre autoritatile competente ale statelor membre in domeniul impozitarii directe” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Marea Camera) 27 ianuarie 2009

In cauza C 318/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Bundesfinanzhof (Germania), prin decizia din 9 iulie 2007, primita de Curte la 11 iulie 2007, in procedura Hein Persche impotriva Finanzamt Lüdenscheid, CURTEA (Marea Camera),

„TVA – Nereguli in declaratia persoanei impozabile – Taxa suplimentara” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a doua) 15 ianuarie 2009

In cauza C 502/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia), prin decizia din 31 octombrie 2007, primita de Curte la 16 noiembrie 2007, in procedura K 1 sp. z o.o. impotriva Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, CURTEA (Camera a […]

„Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 – Protectia intereselor financiare ale Comunitatilor Europene – Articolul 3 – Recuperarea unei restituiri la export – Eroare a administratiei nationale – Termen de prescriptie” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a doua) 15 ianuarie 2009

In cauza C 281/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Bundesfinanzhof (Germania), prin decizia din 27 martie 2007, primita de Curte la 13 iunie 2007, in procedura Hauptzollamt Hamburg Jonas impotriva Bayerische Hypotheken- und Vereinsbank AG, CURTEA (Camera a doua),

„A sasea directiva TVA – Prestari de servicii aferente operatiunilor de asigurari – Brokeri si agenti de asigurari” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera intai) 3 aprilie 2008

In cauza C 124/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Hoge Raad der Nederlanden (Tarile de Jos), prin Decizia din 9 februarie 2007, primita de Curte la 2 martie 2007, in procedura J. C. M. Beheer BV impotriva Staatssecretaris van Financiën,

„Impozit pe profit – Directiva 90/435/CEE – Profit impozabil al societatii mama – Caracter nedeductibil al cheltuielilor si al costurilor aferente participatiei in filiala – Stabilirea respectivelor costuri la o valoare forfetara – Limita de 5 % a profitului distribuit de filiala – Includerea creditelor fiscale” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 3 aprilie 2008

In cauza C 27/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Consiliul de Stat (Franta), prin Decizia din 17 ianuarie 2007, primita de Curte la 26 ianuarie 2007 in procedura Banque Fédérative du Crédit Mutuel impotriva Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie,

„A sasea directiva TVA – Persoana impozabila care desfasoara in acelasi timp activitati economice, taxate sau scutite, si activitati neeconomice – Drept de deducere a TVA ului aferent intrarilor – Cheltuieli in legatura cu emisiunea de actiuni si de titluri de participare atipice – Repartizarea TVA ului aferent intrarilor in functie de caracterul economic al activitatii – Calcularea pro rata de deducere” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 13 martie 2008

In cauza C 437/06, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Niedersächsisches Finanzgericht (Germania), prin Decizia din 5 octombrie 2006, primita de Curte la 24 octombrie 2006, in procedura Securenta Göttinger Immobilienanlagen und Vermögensmanagement AG impotriva Finanzamt Göttingen,

„A sasea directiva TVA – Articolul 19 alineatul (2) – Calculul pro rata de deducere – Excluderea valorii cifrei de afaceri aferente livrarilor de bunuri de capital utilizate de persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice – Notiunea „bunuri de capital utilizate de persoana impozabila in scopul desfasurarii activitatii sale economice” – Autovehicule achizitionate de o societate de leasing pentru a fi inchiriate si ulterior vandute la incetarea contractului de leasing” HOTARAREA CURTII DE JUSTITIE A COMUNITATII EUROPENE (Camera a patra) 6 martie 2008

In cauza C 98/07, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Højesteret (Danemarca), prin Decizia din 19 februarie 2007, primita de Curte la 21 februarie 2007, in procedura Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S impotriva Skatteministeriet,

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close