Jurisprudenta CJUE

Instrucțiuni practice pentru parți, referitoare la cauzele cu care este sesizata Curtea de Justitie a UE

CURTEA DE JUSTIȚIE,

avand in vedere Regulamentul de procedura din 25 septembrie 2012 [1], in special articolul 208,

intrucat: […]
ADOPTA PREZENTELE INSTRUCȚIUNI PRACTICE:

Hotararea CJUE din 23 ianuarie 2014

„Neindeplinirea obligațiilor de catre un stat membru – Libera prestare a serviciilor – Libera circulație a capitalurilor – Impozit pe venit – Cotizații platite in cadrul pensiei facultative – Reducere de impozit aplicabila numai plaților catre instituțiile sau catre fondurile stabilite in același stat membru – Coerența sistemului fiscal – Eficacitatea controalelor fiscale”

CJUE – „Taxa pe valoarea adaugata – Operațiuni ale agențiilor de turism – Acordarea de reduceri clienților – Stabilirea bazei de impozitare a prestarii de servicii in cadrul unei activitați de intermediere”

HOTARAREA CURȚII (Camera intai) 16 ianuarie 2014 In cauza C‑300/12, avand ca obiect o cerere de decizie preliminara formulata in temeiul articolului 267 TFUE de Bundesfinanzhof (Germania), prin decizia din 26 aprilie 2012, primita de Curte la 20 iunie 2012, in procedura Finanzamt Düsseldorf‑Mitte impotriva Ibero Tours GmbH,

Hotararea CJUE din 23 ianuarie 2014 in procedura DMC Beteiligungsgesellschaft mbH impotriva Finanzamt Hamburg‑Mitte (cerere de decizie preliminara)

„Fiscalitate – Impozit pe profit – Transferul participațiilor deținute intr‑o societate de persoane intr‑o societate de capital – Valoare contabila – Valoare estimata – Convenție pentru evitarea dublei impuneri – Impozitare imediata a plusvalorilor latente – Diferența de tratament – Restricții privind libera circulație a capitalurilor – Menținerea repartizarii competenței de impozitare intre statele membre – Proporționalitate”

CJUE: TVA si impozitul national special pe jocurile de noroc pot fi percepute cumulativ

Pe 24 octombrie Curtea de Justitie a Uniunii Europene a publicat hotararea in cauza Metropol Spielstätten Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) impotriva Finanzamt Hamburg-Bergedorf, privind la supunerea la plata TVA a veniturilor care provin din organizarea de jocuri de noroc prin utilizarea aparatelor de tip slot machine cu posibilitati limitate de castig („aparate de jocuri”).

Fiscalitate – TVA – Principiul neutralitatii fiscale – Rambursarea catre un furnizor a taxei platite, in cazul refuzului dreptului de deducere opus destinatarului unei operatiuni scutite

Principiul neutralitatiiTVA trebuie interpretat in sensul ca se opune ca, in temeiul unei dispozitii nationale care are ca scop transpunerea articolului mentionat, administratia fiscala sa refuze furnizorului unei prestatii scutite rambursarea taxei pe valoarea adaugata facturata in mod eronat clientului sau, pentru motivul ca acest furnizor nu a efectuat o rectificare a facturii gresite, in timp ce administratia i a refuzat definitiv acestui client dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugata respective, refuzul definitiv avand drept consecinta faptul ca regimul de rectificare prevazut de legea nationala nu mai este aplicabil.

Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Legislatie nationala care permite includerea unor persoane neimpozabile intr un grup de persoane care pot fi considerate ca persoana impozabila unica in scopuri de TVA

Pe 9 aprilie 2013 a fost data decizia In cauza CJUE C 85/11, avand ca obiect o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor formulata in temeiul articolului 258 TFUE, introdusa la 24 februarie 2011, dintre Comisia Europeana impotriva Irlandei.

CJUE. Cauza Mariana Irimie

Dreptul Uniunii se opune unui regim national care limiteaza dobanzile acordate cu ocazia restituirii unei taxe percepute cu incalcarea dreptului Uniunii la cele care curg incepand din ziua care urmeaza datei formularii cererii de restituire a acestei taxe.

Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Accize – Produse din tutun achizitionate intr un stat membru si transportate in alt stat membru

Prin utilizarea unui criteriu pur cantitativ pentru a aprecia caracterul comercial al detinerii de catre persoane particulare de tutun prelucrat din alt stat membru, precum si prin aplicarea acestui criteriu pe vehicul personal (iar nu pe persoana) si in mod global pentru toate produsele din tutun, Republica Franceza nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul Directivei 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor si privind detinerea, circulatia si monitorizarea acestor produse, in special in temeiul articolelor 8 si 9 din aceasta.

TVA – Directiva 2006/112/CE – Articolele 213, 214 si 273 − Identificarea persoanelor impozabile in scopuri de TVA

Art. 213, 214 si 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretate in sensul ca se opun refuzului din partea administratiei fiscale a unui stat membru de a atribui un numar de identificare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata unei societati pentru simplul motiv ca aceasta nu dispune, in opinia respectivei administratii, de mijloacele materiale, tehnice si financiare pentru a exercita activitatea economica declarata.

Recursuri – Ajutoare de stat – Masuri financiare in favoarea France Télécom – Proiect de imprumut din partea actionarilor – Declaratii publice ale unui membru al guvernului francez

Pe 19 martie a fost data hotararea Marii Camere in cauzele avand ca obiect doua recursuri formulate in temeiul art. 56 din Statutul CJUE, introduse la 4 si, respectiv, la 3 august 2010, Bouygues SA, cu sediul in Paris si Bouygues Télécom SA, cu sediul in Boulogne Billancourt.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close