Jurisprudenta CJUE

Egalitate de tratament in ceea ce priveste incadrarea in munca si ocuparea fortei de munca – Principiul nediscriminarii pe motive de varsta

Aocatul General: “Propunem Curtii sa raspunda la intrebarile adresate dupa cum urmeaza: Exceptia prevazuta la articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2000/78 permite ca un stat membru sa mentina in vigoare un regim juridic potrivit caruia angajatorul poate plati, ca parte a remuneratiei, contributii la pensia ocupationala esalonate in functie de varsta si care implica, de exemplu, faptul ca angajatorul plateste o contributie la pensie de 6 % pentru lucratorii cu varsta sub 35 de ani, de 8 % pentru lucratorii cu varsta cuprinsa intre 35 si 44 de ani si de 10 % pentru lucratorii cu varsta peste 45 de ani”.

Fiscalitate – TVA – Directiva 2006/112/CE – Principiul neutralitatii fiscale – Drept de deducere – Refuz

Articolul 203 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretat in sensul ca: Taxa pe valoarea adaugata mentionata pe o factura de catre o persoana este datorata de aceasta independent de existenta efectiva a unei operatiuni impozabile; nu se poate deduce din simplul fapt ca administratia fiscala nu a corectat, intr o decizie de impunere rectificativa adresata emitentului acestei facturi, taxa pe valoarea adaugata declarata de acesta ca respectiva administratie a recunoscut ca factura mentionata corespundea unei operatiuni impozabile efective.

TVA – Prestatie de leasing insotita de o prestatie de asigurare a bunului care face obiectul leasingului

Prestarea de servicii privind asigurarea aferenta bunului care face obiectul unui leasing si prestarea de servicii privind leasingul propriu zis trebuie, in principiu, sa fie considerate prestari de servicii distincte si independente in scopuri de taxa pe valoarea adaugata.

Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Taxa pe valoarea adaugata – Aplicarea unei cote reduse

Regatul Spaniei nu si a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 98 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata coroborat cu anexa III la aceasta.

CJUE a dat o decizie care ar putea conduce la reducerea ratele de leasing

O decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene in ceea ce priveste taxa pe valoarea adaugata (TVA) aplicata politelor de asigurare incheiate in urma contractelor de leasing ar putea sa aduca beneficii clientilor prin reducerea ratelor de leasing.

TVA – Teren pe care nu s-au ridicat constructii – Teren construibil – Notiuni – Lucrari de demolare in vederea ridicarii unei constructii viitoare

Art. 135 alin. (1) lit. (k) din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata coroborat cu art. 12 alin. (1) si (3) din aceasta directiva trebuie interpretat in sensul ca scutirea de TVA prevazuta de prima dispozitie nu priveste o operatiune, precum cea in discutie in litigiul principal.

Decizie a Curtii de Justitie din 20 noiembrie 2012 privind zilele de sarbatoare legala si vacantele judecatoresti

Pe 20 noiembrie 2012 Curtea de Justitie a adoptat decizia privind zilele de sarbatoare legala si vacantele judecatoresti care va intra in vigoare in ziua publicarii sale in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Libera prestare a serviciilor – Deducere cu titlu de cheltuieli profesionale a cheltuielilor efectuate pentru remunerarea unor prestari de servicii

Emuneratiile pentru prestarile de servicii platite de un contribuabil rezident unei societati nerezidente nu sunt considerate cheltuieli profesionale deductibile atunci cand aceasta din urma nu este supusa, in statul membru in care este stabilita, unui impozit pe venit sau este supusa, pentru veniturile vizate, unui regim de impozitare considerabil mai avantajos decat cel care se aplica acestor venituri in primul stat membru, cu exceptia cazului in care contribuabilul justifica ca acestea corespund unor operatiuni reale si sincere si ca nu depasesc limitele normale, in timp ce, potrivit normei generale, astfel de remuneratii sunt deductibile cu titlu de cheltuieli profesionale atunci cand sunt necesare in vederea dobandirii sau a mentinerii veniturilor impozabile si cand existenta reala si cuantumul acestora sunt justificate de contribuabil.

A sasea directiva TVA – Parte a unui bun de capital afectat unei intreprinderi – Utilizare temporara in scopuri private

O persoana impozabila care utilizeaza in mod temporar in folos propriu o parte a unui bun de capital afectat intreprinderii sale dispune, in temeiul acestor dispozitii, de un drept de deducere a taxei pe valoarea adaugata aferente intrarilor privind cheltuielile efectuate pentru a aduce transformari permanente acestui bun, chiar daca transformarile respective au fost realizate in vederea utilizarii temporare in scopuri private.

Privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene – Scutire de impozitele nationale a veniturilor platite de Uniune

Articolul 13 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, anexat initial la Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitatilor Europene, iar ulterior, in temeiul Tratatului de la Amsterdam, la Tratatul CE, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale, precum cea din actiunea principala, care ia in considerare veniturile, inclusiv pensiile si indemnizatiile pentru incetarea definitiva a raporturilor de munca, platite de Uniunea Europeana functionarilor si agentilor sai sau fostilor sai functionari si fostilor sai agenti, in cadrul stabilirii plafonului unui impozit precum impozitul de solidaritate pe avere.

A doua si A sasea directiva TVA – Taxa aferenta intrarilor – Restituirea excedentului – Plata dobanzilor – Modalitati

Dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca impune ca persoanei impozabile care a platit un excedent de taxa pe valoarea adaugata, perceputa de statul membru in cauza cu incalcarea legislatiei Uniunii in materie de taxa pe valoarea adaugata, sa ii revina dreptul la restituirea taxei percepute contrar dreptului Uniunii, precum si dreptul la plata unor dobanzi aferente sumei care reprezinta taxa mentionata.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close