Jurisprudenta CJUE

Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor – Impozitare directa

Reglementarea unui stat membru, precum cea in cauza in actiunea principala, care exclude, in vederea calcularii impozitului pe succesiuni, aplicarea anumitor avantaje fiscale unei mosteniri sub forma unei participatii intr o societate de capital stabilita intr un stat tert, in timp ce confera aceste avantaje in cazul mostenirii unei asemenea participatii atunci cand sediul societatii se situeaza intr un stat membru, afecteaza in mod preponderent exercitarea libertatii de stabilire in sensul articolului 49 TFUE si urmatoarelor, dat fiind ca aceasta participatie permite detinatorului sau exercitarea unei influente certe asupra deciziilor societatii mentionate si determinarea activitatilor acesteia.

Cazuri ale CJUE privind regimurile vamale incheiate necorespunzator

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate concluziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene asupra a doua cazuri similare privind managementul procedurilor vamale.

A sasea directiva – Scutiri – Scutirea livrarilor de aeronave utilizate de companiile aeriene care opereaza cu plata, in principal pe rute internationale

Termenii „operarea cu plata pe rute internationale”, in sensul articolului 15 punctul 6 din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare, astfel cum a fost modificata prin Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992, trebuie interpretati in sensul ca includ si zborurile charter internationale efectuate pentru a raspunde cererii din partea unor intreprinderi sau a unor particulari.

Scutirea operatiunilor de gestionare a activelor prin intermediul valorilor mobiliare (gestionare de portofolii)”

O prestatie de gestionare a activelor prin intermediul valorilor mobiliare, precum cea in cauza in litigiul principal, activitate desfasurata cu titlu oneros in cadrul careia o persoana impozabila decide in mod discretionar in privinta cumpararii si a vanzarii valorilor mobiliare si executa aceasta decizie prin cumpararea si vanzarea valorilor mobiliare, este compusa din doua elemente care sunt atat de strans legate intre ele incat formeaza, in mod obiectiv, o singura prestatie economica.

Impozitare directa – Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor

Articolul 31 din Acordul privind Spatiul Economic European din 2 mai 1992 se opune legislatiei unui stat membru care asimileaza unei cesiuni de actiuni impozabile un schimb de actiuni intre o societate stabilita pe teritoriul statului membru respectiv si o societate stabilita pe teritoriul unei tari terte parte la acest acord.

TVA – Scutiri – Regim special de impozitare a marjei de profit – Livrare de vehicule second hand de catre un comerciant persoana impozabila

Regimul de impozitare a marjei de profit nu poate fi aplicat unui comerciant persoana impozabila atunci cand livreaza autovehicule considerate bunuri second hand, in sensul articolului 311 alineatul (1) punctul 1 din directiva amintita, pe care le a achizitionat in prealabil cu scutire de taxa pe valoarea adaugata de la o alta persoana impozabila care a beneficiat de un drept de deducere partiala a taxei respective achitate in amonte din pretul de cumparare a acestor vehicule.

Scutire de taxe vamale si scutire de TVA la importurile de bunuri – Carburant continut in rezervoarele standard ale vehiculelor cu motor terestre

Art. 112 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CEE) nr. 918/83 al Consiliului din 28 martie 1983 privind instituirea unui regim comunitar de scutiri de drepturi vamale, art. 107 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale, art. 82 alin. (1) lit. (a) din Directiva 83/181/CEE a Consiliului din 28 martie 1983 si art. 84 alin. (1) lit. (a) din Directiva 2009/132/CE a Consiliului din 19 octombrie 2009 trebuie interpretate in sensul ca nu se aplica locomotivelor.

A sasea directiva TVA – Notiunea «activitate economica»

Livrarile de lemn efectuate de o persoana fizica in scopul acoperirii consecintelor unui eveniment de forta majora fac parte din cadrul exploatarii unui bun corporal care trebuie calificata ca „activitate economica” in sensul acestei dispozitii, intrucat livrarile respective sunt executate in scopul obtinerii de venituri cu caracter de continuitate.

TVA – Directiva 2006/112/CE – Drept de deducere – Refuzarea dreptului de deducere a TVA ului – Principiul neutralitatii fiscale

Articolul 179 alineatul (1) si articolele 180 si 273 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata trebuie interpretate in sensul ca nu se opun unui termen de decadere care incadreaza exercitarea dreptului de deducere, precum cel din actiunea principala, cu conditia ca acesta sa nu faca excesiv de dificila sau practic imposibila exercitarea acestui drept.

A sasea directiva TVA – Livrarea unor cladiri si a terenului pe care se afla acestea

Baza unitara de evaluare coroborat cu articolul 4 alineatul (3) litera (a) din aceasta directiva trebuie interpretat in sensul ca scutirea de TVA prevazuta de aceasta prima dispozitie acopera o operatiune de livrare a unui bun imobil compus dintr un teren si o cladire veche in curs de transformare intr o cladire noua, cum este cea in cauza in actiunea principala, deoarece, la momentul acestei livrari, cladirea veche nu facuse decat obiectul unor lucrari de demolare partiala si, cel putin in parte, era inca utilizata ca atare.

A sasea directiva TVA – Organizare de partide de bingo

Articolul 11 sectiunea A alineatul (1) litera (a) din A sasea Directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare, astfel cum a fost modificata prin Directiva 98/80/CE a Consiliului din 12 octombrie 1998, trebuie interpretat in sensul ca, in cazul vanzarii de cartonase de bingo precum cele in discutie in actiunea principala, baza de impozitare pentru taxa pe valoarea adaugata nu cuprinde partea din pretul acestor cartonase stabilita dinainte prin lege si care este destinata platii castigurilor catre jucatori.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close