Jurisprudenta

Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei

In M. Of. nr. 831 din 11 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea CEDO din 27 septembrie 2011 in Cauza Lipanescu si altii impotriva Romaniei.

DCC nr. 830/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Codul de procedura fiscala

In M. Of. nr. 831 din 11 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 830/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 172 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala.

DCC nr. 843/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1^2) din Codul fiscal

In M. Of. nr. 829 din 10 decembrie 2012 a fost publicata Decizia Curtii Constitutionale nr. 843/2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 11 alin. (1^2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene – Scutire de impozitele nationale a veniturilor platite de Uniune

Articolul 13 al doilea paragraf din Protocolul privind privilegiile si imunitatile Comunitatilor Europene, anexat initial la Tratatul de instituire a unui Consiliu unic si a unei Comisii unice ale Comunitatilor Europene, iar ulterior, in temeiul Tratatului de la Amsterdam, la Tratatul CE, trebuie interpretat in sensul ca se opune unei reglementari nationale, precum cea din actiunea principala, care ia in considerare veniturile, inclusiv pensiile si indemnizatiile pentru incetarea definitiva a raporturilor de munca, platite de Uniunea Europeana functionarilor si agentilor sai sau fostilor sai functionari si fostilor sai agenti, in cadrul stabilirii plafonului unui impozit precum impozitul de solidaritate pe avere.

A doua si A sasea directiva TVA – Taxa aferenta intrarilor – Restituirea excedentului – Plata dobanzilor – Modalitati

Dreptul Uniunii trebuie interpretat in sensul ca impune ca persoanei impozabile care a platit un excedent de taxa pe valoarea adaugata, perceputa de statul membru in cauza cu incalcarea legislatiei Uniunii in materie de taxa pe valoarea adaugata, sa ii revina dreptul la restituirea taxei percepute contrar dreptului Uniunii, precum si dreptul la plata unor dobanzi aferente sumei care reprezinta taxa mentionata.

Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor – Impozitare directa

Reglementarea unui stat membru, precum cea in cauza in actiunea principala, care exclude, in vederea calcularii impozitului pe succesiuni, aplicarea anumitor avantaje fiscale unei mosteniri sub forma unei participatii intr o societate de capital stabilita intr un stat tert, in timp ce confera aceste avantaje in cazul mostenirii unei asemenea participatii atunci cand sediul societatii se situeaza intr un stat membru, afecteaza in mod preponderent exercitarea libertatii de stabilire in sensul articolului 49 TFUE si urmatoarelor, dat fiind ca aceasta participatie permite detinatorului sau exercitarea unei influente certe asupra deciziilor societatii mentionate si determinarea activitatilor acesteia.

Cauza Ilie Serban impotriva Romaniei

In M. Of. nr. 828 din 10 decembrie 2012 a fost publicata Hotararea CEDO din 10 iulie 2012 in Cauza Ilie Serban impotriva Romaniei.

Cazuri ale CJUE privind regimurile vamale incheiate necorespunzator

In Jurnalul Oficial al Uniunii Europene au fost publicate concluziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene asupra a doua cazuri similare privind managementul procedurilor vamale.

A sasea directiva – Scutiri – Scutirea livrarilor de aeronave utilizate de companiile aeriene care opereaza cu plata, in principal pe rute internationale

Termenii „operarea cu plata pe rute internationale”, in sensul articolului 15 punctul 6 din A sasea directiva 77/388/CEE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitele pe cifra de afaceri – sistemul comun al taxei pe valoarea adaugata: baza unitara de evaluare, astfel cum a fost modificata prin Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14 decembrie 1992, trebuie interpretati in sensul ca includ si zborurile charter internationale efectuate pentru a raspunde cererii din partea unor intreprinderi sau a unor particulari.

Scutirea operatiunilor de gestionare a activelor prin intermediul valorilor mobiliare (gestionare de portofolii)”

O prestatie de gestionare a activelor prin intermediul valorilor mobiliare, precum cea in cauza in litigiul principal, activitate desfasurata cu titlu oneros in cadrul careia o persoana impozabila decide in mod discretionar in privinta cumpararii si a vanzarii valorilor mobiliare si executa aceasta decizie prin cumpararea si vanzarea valorilor mobiliare, este compusa din doua elemente care sunt atat de strans legate intre ele incat formeaza, in mod obiectiv, o singura prestatie economica.

Impozitare directa – Libertatea de stabilire – Libera circulatie a capitalurilor

Articolul 31 din Acordul privind Spatiul Economic European din 2 mai 1992 se opune legislatiei unui stat membru care asimileaza unei cesiuni de actiuni impozabile un schimb de actiuni intre o societate stabilita pe teritoriul statului membru respectiv si o societate stabilita pe teritoriul unei tari terte parte la acest acord.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close