Toate articolele pe tema: "achizitii publice"

CCR: neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 271^2 alin. (1) si (2) din OUG nr. 34/2006

In M. Of. nr. 188 din 19 martie 2015 a fost publicata DCC nr. 5/2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 271^1 si art. 271^2 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Wolf Theiss: conferintei de inchidere a proiectului „Combaterea Criminalitatii in domeniul Achizitiilor Publice. O abordare operationala”

Partenerul Wolf Theiss, Ligia Cecilia Popescu a fost prezenta, in calitate de speaker, in cadrul conferintei de inchidere a proiectului „Combaterea Criminalitatii in domeniul Achizitiilor Publice. O abordare operationala”, proiect initiat de fundatia Freedom House Romania.

Noutati privind suportarea de la bugetul de stat a corectiilor financiare aplicate pentru incalcarea legislatiei achizitiilor publice

In M.Of. nr. 155 din data de 4 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 16/2015 pentru aprobarea OG nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice.

DIRECTIVA 2014/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

DIRECTIVA 2014/55/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice

(Text cu relevanța pentru SEE)

Masuri pentru eficientizarea si derularea rapida a procedurilor de achizitie publica

Pentru a proteja autoritatile contractante de contestatiile abuzive, Guvernul Romaniei a introdus obligativitatea constituirii de garantii de buna conduita in cazul contestarii procedurilor de achizitii publice.

Avizul Comitetului Regiunilor – Directiva privind facturarea electronica si achizitiile publice electronice de la un capat la altul

COMITETUL REGIUNILOR

Observatii generale pe marginea directivei

ia nota de faptul ca, prin propunerea sa de directiva privind facturarea electronica in domeniul achizitiilor publice, Comisia vizeaza urmatoarele obiective: CEN, organismul european responsabil de stabilirea standardelor, trebuie sa elaboreze un nou standard european pentru facturarea electronica; statele membre trebuie sa se asigure ca autoritatile contractante si entitatile contractante nu pot sa refuze facturi electronice conforme cu acest standard. In conformitate cu propunerea Comisiei, dispozitiile pentru a se conforma prezentei directive trebuie puse in aplicare in termen de la 48 de luni de la intrarea in vigoare a acesteia. Comitetul Regiunilor propune insa ca dispozitiile sa intre in vigoare la 30 de luni dupa publicarea trimiterii la standardul european respectiv, asa cum prevede articolul 3 alineatul (2) din directiva;

CE: Cum sunt evaluate progresele Romaniei in sectorul economic, educational sau de sanatate

Comisia Europeana a publicat luni recomandari privind Programul national de reforma al Romaniei pentru 2014, care includ un aviz al Consiliului privind Programul de convergenta al Romaniei pentru 2014.

Silviu Popa, CNSC: Numarul de contestatii la procedurile de achizitii publice arata cum percep firmele felul in care statul cheltuie banul public

Numarul de contestatii reflecta viziunea firmelor privind modul in care statul face afaceri publice, felul in care autoritaile incredineaza banul public, a declarat Silviu Pop, membru in colegiul Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, cu ocazia lansarii Raportului anual 2013, citat de www.freedomhouse.ro.

Reguli mai stricte cu privire la conflictul de interese in H.G. nr. 925/2006

In M.Of. nr. 227 din data de 19 aprilie 2013 a fost publicata H.G. nr. 183/2013 privind modificarea si completarea H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Modificari substantiale in materia achizitiilor publice

Recent a fost publicata OUG 77/2012 pentru modificarea si completarea OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

„Principiul «poluatorul plateste» – Directiva 2004/35/CE – Raspunderea pentru mediul inconjurator – Aplicabilitate ratione temporis – Poluare anterioara datei prevazute pentru transpunerea directivei mentionate si care continua dupa aceasta data – Reglementare nationala care imputa costurile de reparare a daunelor legate de aceasta poluare mai multor intreprinderi – Cerinta unei erori sau a unei neglijente – Cerinta unei legaturi de cauzalitate – Contracte de achizitii publice de lucrari”

In cauza C‑378/08, avand ca obiect o cerere de pronuntare a unei hotarari preliminare formulata in temeiul articolului 234 CE de Tribunale amministrativo regionale della Sicilia (Italia), prin decizia din 5 iunie 2008.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close