Toate articolele pe tema: "ajutoare de stat"

Ce modificari importante aduce Legea 20/2015 in domeniul ajutoarelor de stat si concurentei

In M.Of. nr. 160 din data de 6 martie 2015 a fost publicata Legea nr. 20/2015 pentru aprobarea OUG nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.

Comisia Europeana cere României să recupereze ajutoarele de stat incompatibile

În urma unei investigații amănunțite, Comisia Europeană a ajuns la concluzia că suma plătită de România către doi investitori suedezi drept despăgubiri ca urmare a anulării unei scheme de ajutor pentru investiții încalcă normele UE privind ajutoarele de stat. Beneficiarii trebuie să ramburseze toate sumele deja primite, care sunt echivalente cu cele acordate în cadrul schemei de ajutoare care a fost anulată.

Ajutoare de stat – noi norme UE pentru stimularea cercetarii si dezvoltarii

UE simplifica acordarea ajutoarelor de stat pentru intreprinderi ca parte a unui proces de revizuire a normelor menit sa stimuleze cresterea economica si sa incurajeze cercetarea si inovarea.

Un nou regulament privind ajutoarele de valoare mica (de minimis) in sectorul productiei agricole primare

Comisia a adoptat un regulament care vizeaza ridicarea plafonului si precizarea definitiei ajutoarelor de valoare mica (ajutoare de minimis) care ar putea sa nu fie considerate drept ajutoare de stat.

Recursuri – Ajutoare de stat – Masuri financiare in favoarea France Télécom – Proiect de imprumut din partea actionarilor – Declaratii publice ale unui membru al guvernului francez

Pe 19 martie a fost data hotararea Marii Camere in cauzele avand ca obiect doua recursuri formulate in temeiul art. 56 din Statutul CJUE, introduse la 4 si, respectiv, la 3 august 2010, Bouygues SA, cu sediul in Paris si Bouygues Télécom SA, cu sediul in Boulogne Billancourt.

Avizul Comitetului Regiunilor privind „Modernizarea ajutoarelor de stat in UE”

Comitetul respinge instituirea unor noi competente proprii ale Comisiei Europene de investigare in intreprinderi, de exemplu prin sistemul de informare privind piata (market information tools), lasand deoparte statele membre. Prin aceasta s-ar ajunge la un transfer de competente nationale catre nivelul european.

Acordarea ajutoarelor de stat pentru sprijinirea investitiilor

In Monitorul Oficial 563/2012 a fost publicata HG 797/2012 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru sprijinirea investitiilor care promoveaza dezvoltarea regionala prin utilizarea tehnologiilor noi si crearea de locuri de munca.

Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont

In conformitate cu art. 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1)], a fost publicata Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobanzii aplicabile recuperarii ajutoarelor de stat si al ratelor de referinta/scont pentru cele 27 de state membre aplicabile de la 1 mai 2012.

Actiune in anulare – Ajutoare de stat – Schema de ajutoare care permite amortizarea fiscala a fondului comercial in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine

Prin decizia in cauza T 221/10, Tribunalul a respins actiunea promovata de Iberdrola SA impotriva Comisiei Europene avand ca obiect o cerere de anulare a articolului 1 alineatul (1) din Decizia 2011/5/CE a Comisiei din 28 octombrie 2009 privind amortizarea fiscala a Fondului comercial financiar in cazul achizitionarii unor titluri de participare straine, pusa in aplicare de Spania.

Ajutoare de stat – Avantaje fiscale acordate societatilor cooperative – Ajutor de stat in sensul art. 87 CE – Compatibilitate cu piata comuna

Scutiri fiscale precum cele in cauza in actiunile principale, acordate societatilor cooperative de productie si de lucrari in temeiul unei reglementari nationale de tipul celei prevazute la articolul 11 din Decretul Presedintelui Republicii nr. 601 din 29 septembrie 1973 de reglementare a avantajelor fiscale, in versiunea in vigoare in perioada 1984-1993, nu constituie un „ajutor de stat” in sensul arti. 87 alin. (1) CE decat in masura in care toate conditiile de aplicare a acestei dispozitii sunt indeplinite.

„Neindeplinirea obligatiilor de catre un stat membru – Ajutoare de stat – Stimulente fiscale in favoarea unor intreprinderi care participa la targuri in strainatate – Recuperare”

Prin neadoptarea in termenele prevazute a tuturor masurilor necesare pentru a recupera de la beneficiari toate ajutoarele acordate in temeiul schemei de ajutoare declarate nelegala si incompatibila cu piata comuna prin Decizia 2005/919/CE a Comisiei din 14 decembrie 2004 privind stimulente fiscale in favoarea unor intreprinderi care participa la targuri in strainatate, Republica Italiana nu si‑a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 2 din aceasta decizie.

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Informații suplimentare

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close